KUUB in KOEL 310.


IMG_6111
Cool was het in Koel. Het koele SCHUURMAN complex, dan wel het huidige KOEL 310. Alwaar Helen ronddwarrelde, en Jeroen zich bezig hield met de galerie te vullen. Met schilderwerken, beelden, fotografisch werk en alles wat de amateur-kunstenaar weet te bezielen. Of waardoor de amateur wordt bezield. Gepassioneerd in zekere zin. En ook dit keer kon ik het niet laten. Klik, klak en niet veel later een vergelijkbaar geluid: klak, klik. Het uitpakken van de werken, de breuk die zich heeft uitgebreid in een fotolijst, hetgeen het bank/roet nog sterker naar voren laat komen, de grootte van de canvasdoeken en het geheel wat nog een nadere, chaotische invulling zal gaan krijgen. Gestructureerd chaos dit keer. Niet allen werken van een kunstenaar naast elkaar in een rijtje, maar bewust door elkaar waardoor de potentiele kijker verrast kan gaan worden. Dus dat betekent dat werken daar van de naam van de betreffende kunstenaar worden voorzien, maar dat er ook nog sprake is van een prijskaartje, hetgeen Sabine vanmiddag voor haar rekening heeft genomen. Eenvoudigweg omdat zij lamineren zo leuk vindt… Kaartjes en duidingen en de Rafels vallen je waarschijnlijk ten deel. Het doet mij in ieder geval goed te weten dat het voorwoord van die bijzondere Rafels bij wijze vn spreken recht doet aan de opzet van deze bijzondere galerie. Daarnaast de wetenschap dat dit hele gebeuren slechts twaalf uur in beslag zal nemen, de toegang geheel GRATIS IS en het enthousiastme van de organisator en haar hulptroepen alles uit de kast halen om de aankleding, de verschillende podia en zelfs de muren van de galerie nog met een kwast nog steviger weten te witten…


IMG_6110
Komt allen zou ik willen zeggen. Naar mijn idee is dit eerste festival zeer de moeite waard. Was het alleen al door het feit dat dit ook een mogelijkheid biedt om familie, vrienden dan wel bekenden te ontmoeten en mogelijk de hand te schudden. Maar misschien is het ook mogelijk om een zoen te delen met de mensen die… vooralsnog op dit moment de grote onbekenden!


IMG_6117