Kunst10daagseBergen2012


iGer.nl
Kunst staalt de spieren! Feitelijk is daar geen kunst aan. Kunst is een wijze waarop je leert te kijken. Wanneer er sprake is van een uitdaging, kan men spreken over kunst. De kunst om de ander te prikkelen heeft geen ander doel dan de ander te laten beseffen dat hij is. Zonder kunst kan de mens niet bestaan. Een kunstenaar is gewend om droog brood te eten. Een kunstenaar vergiet zijn verdriet in een glas vol gerstenat. Zonder diepgang legt de kunst het loodje. Zonder loodje laat de kunstenaar zich oormerken. Is dat kunst” Dat kon mijn moeder zaliger beter! Een doek met een goed abstract kan onbedoeld ervoor zorgen dat wij, alsnog, de weg kwijtraken. Dus… waag ik het erop!


iGer.nl
Wij dwaalden wat, van hot naar her. Verdronken in een dorp wat volmondig kunst pretendeert. Een kunstenaarsdorp. Een dorp ook wat mensen herbergt waarbij de snot zich hogelijk in de neus voordoet. Waar een hete aardappel vaak koud wordt gegeten. Waar de stem voldoende ruimte biedt om de ander op niveau tegemoet te treden. Een dorp waar geen blauw maar voor het merendeel de kleuren van een palet zich door de nauwe vaten laten voeren. Mogelijk dat toch een jonkheer zich daar heeft genesteld. In een optrekje aan de Eeuwige Laan. Of mogelijk zich schuilhoudt bij de Voert. Waar Palermo aan de vooravond staat om te worden geamoveerd. Er borden in die geheiligde grond zijn geslagen die de niets vermoedende bezoeker op attenderen dat daar iets bijzonders uit die ontheiligde grond zal gaan verrijzen. Waarbij men, om de ander mogelijk te prikkelen, mogelijk bewust heeft nagelaten om met wat getallen te gaan gooien. Want daar laat de gemiddelde Bergenaar zich nu eenmaal niet op voorstaan. Het was er ooit allemaal. Je hoefde maar te kikken en…


iGer.nl
De oude begraafplaats. Een plek waar ooit de doden mochten rusten. De rust die zij uitstraalden kwam de directe omgeving ten goede: men bouwde daar een school. En waar kinderstemmen door de ether schalden, hielden de buren zich van ‘den domme’ dan wel van ‘den stomme’…
Kunst. In alle vormen en gradaties. In alle kleuren. Gelardeerd met een enkele geur. Niet van een doorsnee luchtje, neen een luchtje op niveau. De vluchtigheid van een Viktor & Rolf. Een ontmoeting met een Gaultier. De eenvoud van Opium. En vanzelfsprekend Chanel. 5. Wat onbestemde geuren: een verse, walmelende ¬†paardendrol. Geen enkele, een veelheid. Wat wachtende koetsiers. Aan de cola: een ‘koetsiertje’ zijn ook zij ontwend. Voor je het weet dien je je rijbewijs te overhandigen. Vooral als je vier pk te mennen hebt!


iGer.nl

Deelderopent. Neen, Deelder opent. En als Deelder opent, dient het volk zich te sluiten.

Voor zijn onnavolgbare woordenvloed. Deelder is nu eenmaal Deelder.

Deelder is dan ook kunst. Deelderdeeltdekunstalskunstenaar. Deelderdeeltuit. Alsdeelderuitdeeltmaaktdeontvangerdaardeelvanuit. Deelderdeeldededasvandevoorzitter. Deelderdroegererookzorgvoordatdekunst10daagseopeenwatongemakkelijkewijzevanstartging.

Deelderkniptemeteengroteschaardestropdasvandeverbouwereerdevoorzitterdoormidden.

Datdoetdeelder; deelderkandatookdoen. Deelderisdeelderendaarmee uit!

Kunst10daagsebergen2012.

De Bergense Kunst10daagse is in volle gang. De Alkmaarsche Courant kijkt tot en met zondag over de schouders van de bezoekers naar de kunstwerken. Martien Douw verzorgt dit keer deze rubriek.

En ik zal de nodige fragmenten gaan citeren. Simpelweg door zijn werk te volgen. Want neem van mij aan: ook een journalist bedrijft kunst. De letterkunst. Veelal gestoken in een feitelijk jasje. En dat jasje past hem. Al was het alleen maar door de wijze waarop hij zijn kunst meester is geworden: door te leren door door te leren en te bestuderen wat anderen voor hem leerden. De kunst van het observeren, het nalaten van interpreteren, het doorvragen waar anderen reeds lang de pen terzijde hadden kunnen schuiven, desnoods aan de wilgen hadden kunnen hangen, ware het niet dat deze een week eerder reeds waren geknot…

Ik stel voor dat ik dit uitstel en de terugblik op morgen zal laten ingaan. Goed”!


iGer.nl