Kunst10daagse Bergen (N-H) 2013


IMG_4924
Niet dat het iets opschiet. Maar vaak draait het niet eens daarom. Neen, geregeld komt het voor dat de wereld gewoon doordraait en de mens niet anders weet te doen dan die doordraaiende wereld te volgen. Waarbij de mens, op zijn of haar beurt niet veel beter weet te doen dan mede door te draaien. Waardoor er sprake is van een vorm van ziekte die zich met de geest gaat bemoeien, waardoor de fysieke krachten afnemen en de zorgverzekeraars, van een onbepaalde afstand toe gaan kijken tot… er sprake is van een opname en zij, alsnog in de buidel dienen te tasten. Nu weet ik wel dat het, over het geheel genomen, wel meevalt maar het zal je gebeuren dat je tot die uitverkoren categorie gaat behoren. Dan vallen alle zekerheden weg, raak je je eigen weg kwijt en hangt het van anderen af wat voor goeds zij met je zullen voornemen. Of hebben voorgenomen. Hetgeen dan weer het vertrouwen schaadt en de blik op oneindig richt. Mogelijk een minder florissant verhaal ware het niet dat… in Bergen (N-H) vandaag de aftrap wordt gedaan voor de 21e Kunst10daagse. Waar ik me dan weer bijzonder op verheug. Om te zien met welke invallen vrije geesten aan de loop zijn gegaan. Op welke manier zij de teugels hebben laten vieren. Op welke wijze zij onderscheidend bezig zijn geweest. En met welk een mogelijke (na)ijver zij alles in het werk hebben gesteld om…


IMG_4929


IMG_4931


IMG_4932
Nou ja, het is niet direct aan mij om mijn camera in de gelegenheid te stellen het een dan wel het ander in de aankomende tijd met je te gaan delen, waar ik ook de afgelopen dagen in de gelegenheid ben geweest om me met andere creatieve geesten te vermeijen. Lieden van naam, lieden uit een andere tijd, een duister verleden. In die zin dat moordenaars en daardoor gehangenen van overheidswege ter afschrikking en beschikking werden gesteld om den volke te tonen wat onder de oppervlakte verscholen lag. De anatomie en in veel mindere mate de daaraan te koppelen fysiologie waar dan weer die creatieve geesten van toen mee aan de loop gingen. En nog wat andere prenten die ik onderweg ben tegengekomen:het Vredespaleis, de achterkant van Paleis Noordeinde en de Koninklijke Stallen die verboden terrein voor het gepeupel zijn…


IMG_4935
De zoemende bijenkorf op het Plein, waarbij bijen schielings maakten dat zij wegkwamen. Althans in die contreien valt momenteel geen bij te verwachten. Dat voor vandaag, opdat morgen…