Kunst van het delen

Het heet een áppeltje eitje’ te zijn maar het valt, met de regelmaat van de klok, behoorlijk tegen! De kunst van het delen. Om kunst überhaupt te kunnen delen, is het belangrijk dat eenieder duidelijk aangeeft wat onder kunst kan worden verstaan. Want om meteen de dodelijke opmerking te maken dat er geen kunst aan is, dat kleine broertjes en ietwat grotere zussen vergelijkbaar werk zouden kunnen maken (hetgeen zij niet deden in tegenstelling tot de kunstenaar), gaat het er tegenwoordig om dat er ook nog sprake is van de een of andere ‘beleving’, een gevoelswaarde die mogelijk tot de diepere lagen van de mens weet door te dringen. Hetgeen dat subtielere aspect van een zekere glans weet te voorzien. Ik bedoel maar.

Nu weet ik wel dat Alkmaar er van alles aan gelegen is om met de huidige stadsregering landelijk de publiciteit te halen, dat de wethouder van cultuur het bed deelt met de wethouder van economische zaken en dat alles onder de paraplu van OPA, dat neemt niet weg dat die eerder genoemde wethouder van cultuur er alles aan gelegen was om het museum Xyie de nek om te draaien.

Een mogelijkheid voor het vorige college, waarin GroenLinks en de PVDA een poging ondernamen om het “schip van de stad” op de kaart te gaan zetten. Dat er een belangrijke rol aan Lucebert was toebedeeld, ach ik ben die kniesoor die daarop let. Neen, nu hebben we de gelegenheid om kennis te maken met de kunst van het delen.

Een expositie van foto’s ‘zonder verborgen agenda.’ De moderne mens wordt bovenal gezien als een consument. Daarom krijgt hij zo per dag zo’n 3600 reclame-uitingen op zich afgevuurd. Ze vragen aandacht, willen dat we ergens enthousiast over worden. De fototentoonstelling ‘Kunst van het delen’ wil daar tegenwicht aan bieden. Tien foto’s die helemaal niets van de beschouwer willen. Je kunt het fotobeeld tot je nemen, je kunt je erdoor laten verrassen of ontroeren. Verder niks.

Stelt Ruud Kersten in zijn bijdrage van vandaag. De kunst van het delen wordt dit keer door een tiental studenten van de Fototvakschool Amsterdam verzorgt. En laat het nu in de bedoeling zijn dat… maar dat verhaal zal ongetwijfeld nog de nodige wendingen en draaiingen kennen, zodat het nu geen pas geeft om daar ook maar een tipje van een onzekere sluier van op te lichten. Vandaar vandaag dat veronderstelde “appeltje-eitje” want met de nodige maanden in het vooruitzicht…