Kunst staalt… (1)

Kunst staalt de spieren en de Mei van Gorter draait overuren. En dan doel ik op spieren van de lach dan wel de spieren die ervoor zorgen dat de ruim 4800 dichtregels van Gorter de mond passeren. Lachspieren die een groter appel doen op spieren dan dat chagrijn nog veel meer spieren in beweging zullen brengen. Want de vraag waarom kunst de spieren staalt is veel makkelijker te beantwoorden dan dat de Mei zich in woorden laat vangen. Ik bezocht Kranenburgh in Bergen, zag Gorter’s Mei daar liggen en besloot deze daar maar te laten liggen. Want dat van die nieuwe lente doet ook denken aan die brede rivieren, dewelke tijdens de poezie pub quiz reeds aan de orde zijn gesteld. En dat Theo Olthof declameerde bij de Eerste Bergensche Boekhandel was hoogstens de reden dat de samenloop die zich daar voordeed, mij in de gelegenheid heeft gesteld om een boekwerk van Constant aan te schaffen voor een prijs die enigszins onbeduidend was, maar doordat Thomas mij daarop attendeerde ik toch besloot om dit Franse werk aan te schaffen. Gesigneerd nog wel. De vraag;: ‘vraag niet hoe dit kan, maar profiteer daarvan’ laat ik dit keer liever onbeantwoord. Constant, ooit behorend tot de leden van de Cobragroep die als vernuftigers ergens in de jaren vijftig de wereld op zijn grondvesten liet sidderen. Gelijk vandaag bommen ergens ver weg diezelfde moeder aarde laat sidderen, maar wat niet te vergelijken is met de kunst gelijk die in een museum te bezichtigen valt. Hooguit wacht ons maandag weer een aantal foto’s die van die verschrikking verslag gaan doen. Kunst met een zekere K, een grote dan wel een kleine k. hetgeen niet weg neemt dat ik voor vandaag een aantal beelden als uitgangspunt neem, opdat morgen een mogelijk vervolg de revue kan gaan passeren. Want het zijn beelden die mogelijk op die eer der genoemde lachspieren werken, dan wel dat het beelden zijn die de nodige vragen zullen oproepen. En juist daar gaat het om: het oproepen van zaken die je in de dagelijkse omgang met dingen veelal ontgaan.


IMG_0735


IMG_0737


IMG_0739


IMG_0743


IMG_0745


IMG_0746