Kris & 't menneke

‘t Menneke is d’r uit. Nu ik nog. Maar ook daar heb ik wel vertrouwen in. Tenslotte kan het haast niet lang meer duren voor de knoppen openbarsten, langs heg en steg het voorjaar van de gelegenheid gebruik maakt om de zinnen te laten voor wat ze zijn. Het moment waarop de lijster er met een melodie van de nachtegaal vandoor gaat, de blikken weer op de nakende toekomst worden gericht en de vogelaars weer hoogtij gaan vieren. Kieviten hun alternatieven weer gaan bewandelen en het eerste ei niet aan de Majesteit zal worden aangeboden. Want ook dat is inmiddels door de tijd achterhaald. Hooguit dat een Commissaris der Koningin van die laatste keer gebruik zal gaan maken. Maar dan heeft ‘t menneke zijn bevrediging reeds achter de rug. Hij zal er geen traan om laten, wanneer straks de Koning zijn plaats in gaat nemen. Nog een goede maand en wij hebben afscheid genomen van een tweetal lichtende voorbeelden: die oudere in Rome en die ietwat jongere in Den Haag. Hoe kunnen zaken lopen. Het is dan ook ruim 600 jaar geleden dat een paus bij leven afstand deed. Hetgeen dan weer wijst op dit huidig tijdperk. Waarin Silvio lijdt aan de waan van de opstanding en Kris reeds zijn zeventiende levensjaar is ingegaan. Hetgeen dan weer uit de getallen op zijn ID naar voren komt. Iets wat voor 24.00 uur gisteren nog verboden was en na 00.00 uur vandaag opeens geen sta in de weg meer kan zijn. De macht der getallen en hetgeen geschiedde…
Het menneke stopt er voor vandaag weer mee. Tenslotte zijn de bloemen die hij achter zich heeft gelaten ook niet meer zichtbaar. Hooguit bloemen die zich kenmerken doordat zij zich op een tweede plan weten op te houden. En in het leven gaat het uitsluitend om de eerste plaats, de eerste plannen. Iets wat zich vanaf het begin tevreden heeft moeten stellen met de schaduw van dat eerste, zal nooit die ervaring dat het ‘wat met je doet’ kunnen ervaren. Het overweldigende gevoel dat het beleven als zodanig tot een supertopervaring dan wel maximale verrijking van een menszijn weet te overweldigen. Doe het er vandaag maar mee. Eenvoudig bij gebrek aan beter!


IMG_1218


IMG_1219


IMG_1220


IMG_1221


IMG_1222


IMG_1223


IMG_1224
Post Scriptum: Bedankt foor die bloeeemen!


IMG_1225