krijg nou wat…

KERN

De cultus laat de riten wijken
Geloof, een ijdele hoop
Steeds meer laat men
Steeds minder blijken

Illusie de kern van dit betoog.

GEWAS

Langzaam groeit het zaad
der bitterheid, tergend
langzaam groeit het zaad
der eenzaamheid, tergend

de stroom cynisme.

Het onderspit delven
een kwestie van
graven.

OVERPEINZING

Vrede
kent geen helden

slechts oorlog
en geweld.

Kern, gewas en overpeinzing. Een drietal schrijfsels die op een dag als vandaag, waarop wikswegen
weer eens een onbegrijpelijk verdwijnen heeft weten te bewerkstelligen, een soort van noodverband
aangeeft. Net na een oproep via giro 555. Waarop ik Ha”ti onder de aandacht heb gebracht.
En mij mogelijk aan één van de drie onderstaande redenen (niet bewust!) schuldig heb gemaakt:
– niet naleven van onze bedrijfsvoorwaarden
– misbruik van uw webhotelabonnement
– beveiligingsproblemen.
Wie van de drie” En dan de daarop volgende vraag: waarom”
En juist op zondag” Als tegenstelling voor ooit dat liedje nooit op zondag. Of omdat zondag juist de
dag is waarop de supportdesk het totaal af laat weten”
Of om mijn stresstolerantiedrempel weer eens tegen het licht te houden”
Of de obligate plaatjes eens in een minder positief daglicht te aanschouwen.

20100121-1264088730N1701water893

Zoals ik vandaag bezig was met een rioolput. In het kader van de water-opdracht.
Juist om de afvoer van de zaken wat meer tegen mijn licht te houden.
Of mogelijk heb ik geen enkele reden. Enkel wat te zeiken misschien. Juist op zondag!
Een dag die zich uitstekend leent voor bezoek. Op bezoek gaan en bezoek ontvangen.
Enthousiast naar verhalen luisteren. Over werk. Of over andere landen. Oman bijvoorbeeld.
En het hoge percentage aan Lexus wat zich daar voordoet. Het gratis onderwijs.
Het belachelijk lage bedrag wat benzine kost. En de prijs van drank. Belachelijk hoog.
Over een Sultan die in veertig jaar zijn land vooruit laat snellen in de vaart der Volkeren.
In veertig jaar van de Middeleeuwen nar de 21e eeuw. Waarin emancipatie in zekere zin
een belangrijke plaats inneemt. Maar waarin het ook onmogelijk is om in veertig jaar juist
die cultus op dat andere peil te brengen.
Daar had ik over kunnen praten. En dat houdt JU nu tegoed.
Omdat het systeem een andere koers bepaalt. Net na de kijk die Charles mij op het geheel had gegeven.
En de reactie van Trudy daar weer op. En Robert Jan.
Met die grote kleine bekommernissen.
Morgen maar weer gaan kijken. En als Ju nu wachten kunt:
Dan maar weer straks…