Kolderiek politiek Den Haag


IMG_0174 (1)
‘Ongetwijfeld is het landsbelang hiermee gemoeid!’ Mogelijke woorden die de lippen van vice-premier Asscher ten overstaan van de camera uitsprak, terwijl zijn chauffeur zich opmaakte om de rit te vervolgen. Het landsbelang dat door het oog van de camera werd gevolgd met als gevolg dat het geheel en zijn woorden in de vele miljoenen huiskamers naar voren kon komen. Waardoor het volk op de hoogte kan worden gesteld van de volgende ontwikkelingen die zich in de sociale democratische Staat der Nederlanden voordoen. Het zal je maar gebeuren dat je zo dicht de politiek van Nederland vast kunt leggen. Maar het gebeurde mij, terwijl Jan en ik onze tocht door Den Haag vervolgden. Het zijn dan ook veelal de ‘welingelichte kringen’ die ons op de hoogte houden van ‘s lands welvaren. Waar de woorden van Asscher dit keer over gingen, een volstrekt raadsel. Neen, dan kun je je beter verstaan met de cartoons zoals deze in het Haags Historisch Museum momenteel zichtbaar zijn. Waarbij de politiek lekker vilein op de hak wordt genomen en de Tegenpartij in staat is om niet alleen de wonden open te rijten maar ook nog eens grandioos weet te fileren. En waar het mij gelukt is om toch een foto te nemen van ooit die Politieke Partij der Radicalen, die in de persoon van Bas de Gaai Fortman een uitgelezen politicus naar voren heeft gebracht. De PPR, de afkorting waaronder ik in mijn werkzame periode bij het ROC Asa gebukt ging. Men liet wat letters na en PPR werd mijn afkorting, een van de velen van die voormalige geweldenaar. Nadat Amarantis voor ruim 110 miljoen euro het schip in ging tegenwoordig onder de noemer Roc TOP Amsterdam van een te verantwoorden opleidingsmoloch weet te voorzien. Waarbij Zorg en een daaraan te verwaarlozen Welzijn nog even resideert in dat bijzondere gebouw van de VU campus.


IMG_0183 (1)


IMG_0184


IMG_0185
Neen, ik heb daar weinig meer mee van doen. Eigenlijk geen ene mallemoer. Want waar ooit mijn wortels lagen, ook dat is niet zo lang geleden teloor gegaan. Veranderingen zijn nu eenmaal niet tegen te houden en waar de tragiek van de omstandigheid een rol kan spelen is het aan de komiek om daar een onverstandige draai aan te gaan geven. Desnoods een draai om de oren van deze of gene, nadat die ander eens flink de oren zijn gewassen. Neem nu die andere poot waar ik een belangrijk deel van mijn werkzame leven aan heb besteed: de psychiatrie. Ooit omgeven met een web aan mogelijkheden, een pleidooi ten aanzien van het socialiseren, de democratisering die en belangrijke plaats werd toegedicht en de experimenten van de jaren zeventig. De pillen die een onmogelijke vlucht namen en de serenase die onder de noemer van haldol aan angsten een einde probeerde te maken. Disipal die probeerde de tremoren te onderdrukken en alles wat de pharmaceutische industrie nog mee kwijt kon en kwijt wilde. Anatensol decanoaat en de bereidwillige patient die zich met deze middelen liet behandelen en daardoor uitzicht kreeg op een mogelijk vervroegd ontslag. De noemer ver ‘beter’ d zijn op zijn status zag vermeld…


IMG_0175 (1)
De andere anti-parkinson middelen, de speekselvloed die niet direct werd afgeremd, de impact die juist die middelen hadden op het leven van de gemiddelde patient. Het verlies van gedachten, de creativiteit die verloren ging of de ongebreidelheid van zijn dat zich voordeed. De wanen en hallucinaties die geregeld de kop opstaken, de achterdocht dewelke zich nog steeds veelvuldig voordeed en het menszijn in al zijn vormen, wat werd ingeleverd, waar een levende zombie voor in de plaats kwam. Neen, ik laat mijn gedachten niet alleen de vrije loop maar laat me ook weer eens lekker gaan. Eenvoudig weg door wat in Den Haag te vertoeven. De stad waar ons parlement zetelt. En waar de ministeries hoog boven het gepeupel uittorenen. Een land dat zich opmaakt om straks alle groten der aarde te ontvangen. Hetgeen naar voren komt als ik een blik werp op dat torentje, wat in de steigers staat. Het mag dan ook geen toeval zijn dat…