Klip en klaar, roept u maar!

Het is mij niet gegeven om op een vraag een klip en klaar antwoord te geven. Ik vertoon nu eenmaal de neiging om wat omstandig uit te gaan wijden, en voor ik het goed en wel besef is de ander reeds in een kennelijke staat van verbijstering geraakt en blijf ik het antwoord schuldig. Toch zie ik dat wel vaker om mij heen, vooral als politieke partijen er alles aan doen om het aanstaande stemvee te gaan behagen. Een duidelijk antwoord op een gestelde Kamervraag blijft dan geregeld in de lucht hangen en is het een kwestie van lezen dan wel interpreteren voor de interruptiemicrofoon ter hand wordt genomen. En wanneer er wordt geopend met de vraag: ‘is de minister het met mij eens dat in de onderhavige kwestie het belang van de burger wordt geschaad’, dan is het duidelijk niet direct ja dan wel nee. En wanneer er ook nog wordt gesteld dat door een ‘alles overziende blik, de voors en tegens tegen elkaar afwegend en de diverse belangen duidelijk naar voren komend, kan het haast niet anders dan…’ Neem nu Schiphol. De ene belangenorganisatie is nog niet opgestaan, of een volgende dient zich aan terwijl een derde zich haast naar de zijdeur, zichzelf een afgang besparend. De tijd van het voorbewerken van het stemvee impliceert nu eenmaal dat de bewuste burger een juiste keuze zal gaan maken. Duurzaamheid en verantwoord initiatieven ontwikkelen betekent nu eenmaal dat je anderen aan het wek houdt dan wel werk kunt gaan bezorgen. En wanneer bepaalde potten worden aangesproken om bijvoorbeeld het culturele leven in een stad weer nieuwe impulsen te kunnen gaan geven, gaat het veelal om miljoenen die diezelfde burger dankzij belastingen in de Gemeentelijke dan wel Overheidsruif heeft moeten afdragen. Waarbij die laatste niet zozeer miljoenen dan wel miljarden te besteden heeft. Om van de afdracht aan de Europese Unie nog maar te zwijgen. Het gaat goed in Nederland. En omdat het goed gaat, kun je ook naar het buitenland goede sier gaan maken. Maar of het eenieder in Nederland wel zo goed gaat, dat is en blijft de vraag waar niet direct een eenduidig antwoord op te geven valt. Een simpel ja dan wel nee volstaat in deze tijd nu eenmaal niet meer. En dat verhaal van dat klip en klare antwoord blijft daardoor in een waas van mist gehuld.