klappen

Heet nieuws! Wat heet: nieuws. Dan denk je eerst dat het zo’n Vaart niet zal lopen. Droompaar klapt uit elkaar! Met wat Bild erbij, wordt dit een mondiaal gegeven. Nu weet ik wel dat Dr. Hook daar reeds lang geleden aandacht aan heeft gegeven, met name aan de moeder van Sylvia, maar dat Rafael zijn handen dit keer niet als handsbal heeft gebruikt, moet toch wel veel beduidend zijn. Of liever gezegd: veel beduidend zijn geweest. Het feit dat ik daar vandaag melding van maak, is beduidend andere koek. Over die duiding gaat het dan vandaag. Want ik kan je verklappen, dat ook ik niet geheel ontvankelijk ben voor spanning en sensatie. Dat ook ik me schuldig heb gemaakt aan het bericht wat in vele kranten in Nederland niet alleen de voorpagina, maar ook de binnenbladen heeft gehaald. En dat terwijl het jaar nog nauwelijks een aanvang heeft genomen. En ik op die actualiteit probeer in te spelen door de afvalbakken die het niet hebben overleefd, juist de mogelijkheid geef deze actualiteit te illustreren. Want actueel blijft het.


iGer.nl
Niets menselijks is ook hen vreemd. Waar de bv van der V. op alle fronten bezig was zich te positioneren, de euro’s met bergen tegelijk op een hoop te smijten, zullen het straks de advocaten zijn die een deel van de berg tot zich zullen gaan nemen. Want zo werkt het nu eenmaal. Scheiden brengt nu eenmaal leed teweeg. En waar de wegen scheiden, zal zich een pad gaan vormen wat tweespalt als kenmerk heeft. Ik geef het je dan ook te doen. Waar in het verleden de uitspraak dat armoe je netjes hield opgeld deed, is het heden ten dage zo dat ook de aanstaande armoede mogelijk de netheid zal gaan vergroten. Althans, wanneer eenvoudige rekensommen hieraan voorafgaan. Hooguit dat carnaval dan wel kermissen nog wat roet in het eten kunnen gooien, voor zover er nog sprake is van eten, maar dan nog is het slechts een kwestie van economische omstandigheid die ervoor zorgt dat voormalige dubbeltjes en kwartjes geregeld omgedraaid zullen gaan worden. Juist dat gegeven geeft de doorsnee burger weer moed. De terugkeer naar de eenvoud. De afkeer van het meer. De tevredenheid welke zich in alle soberheid gaat hullen. Het flamboyante wat uit het beeld verdwijnt. De maatstaf die aan inflatie onderhevig is. En de voorspelling van De Nederlandse Bank dat in 2014 nog meer op de pensioenen zal dienen te worden ingeleverd. Opdat de toekomst zich nog enigszins weet uit te betalen. Misschien minder in cash, mogelijk meer in natura.


iGer.nl
Of dat de ruilhandel gaat floreren. Waarbij lood om ijzer wordt geruild. Waarbij diensten zonder winstoogmerk worden rondgestrooid. Waarbij de een ontdekt dat hij niet zonder de ander kan. Stel ik me voor. Maar het blijft ook dit keer bij niet veel meer dan een voorstel. Wat zou jij nu, bijvoorbeeld, met mij willen ruilen” Laat het mij weten. Is het niet op de een, probeer het dan eens op die andere manier. Ik ben benieuwd of er dan ook nog wat te klappen valt. Applaus in deze stel ik hogelijk op prijs!