klaas


iGer.nl

KLANK KLEUR & TAAL DONATIE.


LEVE DE organisatie!


Als ik rond mij heen kijk, een blik werp op de zaken die een oriinaastge dwingend een reorganisatie opleggen, dan zie ik het volgende:

Een dragende levende appellerende samenbindende richtinggevende en sprankelende visie met betrekking tot een maakbare toekomst die een ideaalwaarde oproept waar wij voor staan onder andere met betrekking tot externe en interne ketenzorg.

Als buitenstaander zie ik:

Voor wat betreft externe stakeholders: de visie met betrekking tot goede ketenzorg onder andere voortgezet middelbaar onderwijs-regionaalonderwijscentrum-praktijkveld en hoe we alle externe partners goed willen bedienen voor wat we gaan beloven en voor ze betekenen binnen de totale keten. Dit om te komen tot een effectief/effici”nte, kwalitatief flexibele en creatief optimale dienstverlening aan onze deelnemers.

Voor wat betreft interne ketenzorg: optimalisatie interne service / afstemming processen onder andere door verantwoordelijk maken voor hele proces ” kerngroepoverstijgend: want probleem zit vaak in interfases, dat wil zeggen overslagpunten op elkaar, het aan elkaar vraaggericht goede service verlenen, zie dit ruimer dan all””n docenten onderling.

Betrek ook afstemming ondersteunende diensten bij het primaire proces. Denk onder andere aan doorlooptijd, aan goed afgestemde informatie / gedecentraliseerde macht duidelijk.

Visie op communicatie ” suggestie: te ontwikkelen via een apart intern communicatieplan met formulering kritische succesfactoren om de interne / externe ketenzorg verder te borgen. Er staat alleen iets over “een brug naar de praktijk”in de visie.

Een leercirkel en de opmerking dat je die kunt sluiten voorkomt de vraag of dit geheel niet verder blijft groeien dan wel zich verder ontwikkelt. Bedoeling kan niet anders zijn dan een, in spiraalvorm weergegeven, “Education permanente”.


En met deze informatie in het achterhoofd kan het niet anders dan goed GAAN!

Wik, met dank aan de notulen van Klaas.

Amsterdam, 21-11-“-06.


iGer.nl


Nu weet ik wel dat ik ook een bijzondere stijl van denken heb, naast het feit dat ik de moeite onderneem om de ander op een dwaalspoor te brengen, maar deze ontboezemingen spanden toen voor mij de kroon. Het ging om een stuk wat recht diende te doen aan de spraakwaterval zo kenmerkend voor een intellectueel in de dop. Een wetenschapper in de dop, een leraar die probeert aan de spruitjeslucht te ontsnappen. Ik liet mijn wijde blik daarover gaan, en ben her en der wat aan het bewerken geslagen. Natuurlijk staat er ergens iets over de organisatie (oriinaastge), dan wel de kans dat ‘stakeholders'” (staakhouder/paalhouder/ afgrenzer) of bewaker van de grenzen, afpaler desnoods of iemand die werkzaam is bij het Kadaster dan wel een persoon met een wat vage omschrijving omtrent zijn of haar werkzaamheden, die niet alleen de handschoen opneemt maar deze ook geregeld weg werpt.

En dan de zin:
‘een dragende, levende appellerende samenbindende richtinggevende en sprankelende visie met betrekking tot een maakbare toekomst die een ideaalwaarde oproept waar wij voor staan onder ander met betrekking tot externe en interne ketenzorg.’
Geweldig! Vooral omdat niemand een poging ondernam op deze notities te reageren.
En dat doet zeer. Althans dat zou in mijn beleving heel erg veel pijn doen. Hij maakte er niet zo veel van. hij had wel meer niet uitgesproken idee”n.” En ik zie hem nog gaan.
Met zijn tas op rolletjes. Een verlengd handvat. Om acuut te verdwijnen. Vanwege het een en ander. Klaas.
Ook zijn geest was, in zekere zin, onnavolgbaar. En wat mijn geest betreft”
Sla vandaag maar eens een gedichtje over. Ik kan me heel goed voorstellen dat, met de rest van het weekend voor de deur, het wel eens prettig kan zijn de zinnen op een andere manier te gaan verstetten”” of zou het verzetten kunnen zijn”!


iGer.nl