Kiekjesverhaal…

Vaak maak ik kiekjes, soms prentjes en zo af en toe een plaatje. Dat de kiekjes de overhand hebben, spreekt welhaast voor zich. Dat een kiekje weleens anders uitpak dan ik had voorzien, geenszins een vanzelfsprekendheid. En dat de veronderstelde vanzelfsprekendheid overgaat in een lichtelijke teleurstelling, mag de pret in het geheel niet deren. Want pret geeft het. Vooral als de beelden onverwacht aan een geheel andere perceptie voldoen dan van et voren kon worden verondersteld. Feitelijk ben ik gewoon een luie fotograaf, die niet te beroerd is om het knopje te beroeren. Door de stand op automaat te houden, hooguit wat loopt te klooien met het beeld, de omstandigheden als licht niet altijd voor ogen heeft, maar wel oog probeert te houden voor die aspecten die het beeld van een andersoortige waarde zouden kunnen voorzien. Niet altijd een scherp oog dan wel een idem beeld voor ogen heeft: hooguit wat oog heeft gekregen voor een detail en niet meer dan dat. Neem nu de beelden van de afgelopen tijd: Koninginnedag is een ding, de Oostvaardersplassen een ander. En dan komt de associatie: volkstuinen, annex Oostvaarders en plassen. Die associatie brengt mij dan weer op een onbekend spoor, een ietwat ander pad. Dan heeft het niet veel meer weg van dat bekende lied waarmee de paden worden betreden en de lanen achter mij gelaten worden. Juist dan neigt het naar een associatief verhaal, waarbij de kijker wordt uitgenodigd daar een eigen verhaal, een eigen interpretatie aan het geheel te gaan geven. Waarbij ik dit keer de plaatjes, als in een strook van een film, het verhaal laat vertellen!


IMG_2296


IMG_2407


IMG_2430


IMG_2443


IMG_2449


IMG_2471 (2)
Dat van die volkstuinen behoeft mogelijk enige toelichting. Jan heeft ons de opdracht mee gegeven het multiculturele aspect wat zich voordoet op een gemiddelde volkstuin rond Alkmaar vast te gaan leggen. Nu laat een volkstuin zich, naar mijn smaak, meer dan gemiddeld interpreteren en is mijn interpretatie zodanig dat ik een koppel heb gemaakt naar Koninginnedag. Waardoor het specifieke aspect van wat onder een volkstuin kan worden verstaan, weer eens een andere wending neemt.
Het zij mij, op voorhand, vergeven. Natuurlijk ben ik van plan om ergens mijn opwachting te gaan maken. De aanleiding Kooltuin, achter de Achterdam, geeft de entree weer. Dat het daarna enigszins uit de hand loopt…


IMG_2516


IMG_2532