Kerstgedachten 2017

Kerstgedachte.

LEVEN: ‘je komt er op, kijkt wat om je heen en verdwijnt op zeker moment.’ Je vraagt je af: is dit alles of heb ik het een en ander aan mij voorbij laten gaan” Zoals het hier nu staat is het wel verdomd kort door de bocht, maar om een andere invulling van leven te kunnen geven, is nu eenmaal niet aan mij. Wel aan JOU! Of liever gezegd aan jullie! Want vanzelfsprekend hebben jullie wensen, houden dromen je uit de slaap en wil je graag gedachten delen. Je stelt een doel en noemt dit een ideaal of voelt de behoefte om een daad te stellen. En dat alles in het teken van een toekomstbeeld, dat veelal verder reikt dan de dag van morgen. Hoewel overmorgen in sommige gevallen een brug te ver blijkt te zijn, waardoor je uiteindelijk weer op aarde beland.
LEVEN: heeft veel weg van een spel, waarbij de spelregels niet altijd even duidelijk zijn. Of spelregels die in de loop van datzelfde spel de neiging vertonen om te gaan veranderen. En tegen veranderingen is niet iedereen opgewassen. Maar veranderen kan geen kwaad, opent nieuwe perspectieven en kan je bekende horizon gaan veranderen. En waar je blik soms gericht was op oneindig, blijkt het vaak dat wanneer je je blik werpt op de tegels voor je voeten dat geluk reeds voor je voeten lag, pogingen deed om je daarover te laten struikelen, maar wist je niet beter dan stevig door te stappen.
LEVEN: is een proces van vallen en opstaan, van stomweg besluiten op een ander moment het pad dat voor je lag te verlaten en de uitdaging die daar ligt aan te gaan. Hetgeen vaak gepaard gaat met verdriet, met het afscheid nemen van het bekende en het avontuur met jezelf aan te gaan. Het zoeken naar grenzen, het weten wat je mogelijkheden zijn en de dag van morgen te laten voor wat deze is: morgen!
LEVEN: is delen. Iets van jezelf in ruilen voor iets van een ander. Die ander! Want waar je zelf tegen je grenzen van kunnen bent aangelopen, is het stomweg een kwestie van de uitgestoken hand te pakken. En de wetenschap dat jij op een ander moment jouw hand kan uitsteken, maakt het leven zo rijk. Geven is soms belangrijker dan nemen, maar geef de ander ook de gelegenheid om jou iets te geven. Stel de omgekeerde evenredigheid niet ter discussie, maar wees je bewust van het feit dat de mens veelal als een koorddanser door het leven gaat. Een kwestie van balans.
LEVEN: is staan voor een bepaalde overtuiging. En die overtuiging kun je met een ander delen. Leren delen, want een overtuiging is uiteindelijk een innerlijk deel van jouw zijn. Waarbij geweten een wezenlijke rol kan gaan spelen. Met jezelf in het reine komen vraagt geregeld dat je moet pikken en slikken. Dat je je realiseert dat ook jij maar een eenvoudig mens bent, met al die andere eenvoudige mensen om je heen. Het blijft een gegeven dat eenvoud het kenmerk is van het ware.
LEVEN: kent een drietal V’s. Vreugde, Verdriet en Verlangen. Geniet maximaal van de jou toegekende Vreugde, laat Verdriet niet je leven bepalen en houd je Verlangens in ere. Zoek je weg in jouw zijn en de betekenis die jij aan jouw leven geeft. Sta niet te lang stil wanneer blijkt dat je de plank hebt misgeslagen en sla op een ander moment die spijker op zijn kop. Geef toe en sta weer op om verder je weg te bewandelen en laat tegenspoed je leven niet vergallen wanneer je weet dat voorspoed de tegenhanger is. Dat is, in het kort gezegd de weg die ik ben gegaan en die niet zoveel zal afwijken van de wegen van anderen. Herken en erken en blijf je bewust van het feit dat jij degene bent die de keuze maakt!
OMAma Ria & OPApa Wik. Amr, 24-12-2017.