kerstangst

Stel:
het lukt mij niet. Met geen mogelijkheid. Ik loop tegen mijn beperkingen aan en laat mijn kop hierbij hangen. Ik voel me steeds verder de put in gaan en heb de idee dat het leven geen spel meer met mij speelt. Terwijl ik juist op al die andere momenten het spel van mijn leven speel. Met mijn leven speel. In menig opzicht. Of liever gezegd speelde. En nu de ‘drive’ aan het verliezen ben. De greep op mijn zijn voel verwateren. Of, in andere zin, zie ondersneeuwen. Van een ondoordringbare laag worden voorzien. En geen idee meer heb wat daar allemaal onder verscholen gaat. Lekker is dat. En dan…


iGer.nl
Natuurlijk bestaat angst. Zonder angst valt niet te leven. Zonder angst valt de noodzaak weg. De noodzaak om te zijn. De noodzaak om te denken. De noodzaak om te doen. Te laten. Het een specifieke noodzaak dient te zijn. Een dwang der omstandigheid. Of omstandigheden. Nu is angst een normaal gevoel en maakt dit deel uit van ons waarschuwingssysteem. Angst helpt ons te overleven. Als er gevaar dreigt, helpt angst ons om maatregelen te nemen. Angst zet ons aan tot actie. Zoals nu. Het leveren van een stuk tekst ten gunste van mezelf. Mogelijk om ook de ongekende gedachten van de onbekende ander te gaan prikkelen. Om te vluchten indien er gevaar dreigt. Angst in de realiet tot ongekende krachten en het versteld daarvan staan, de angst die dit weer met zich meebrengt. Dat gevoel van onbehagen, van beklemming. De angst, vrees dan wel schrik die je wordt aangedaan. De angst die je de ander bezorgt. Zonder daar bij stil te staan. Door een wenkbrauw te heffen, de gezichtsuitdrukking te veranderen of de oogleden die zich vernauwen. De woede die door je lijf heenjaagt en de adrenaline waarmee dit gepaard gaat.
Een relaas vandaag omtrent de emotie angst. De angst voor de Kerstman die lang niet zo groot is die voor Sinterklaas. Waar mogelijk een culturele basis een rol on speelt. Voor een wijle. Angst is en blijft bij de mens, waarschijnlijk, geboekstaafd als emotie. Hoewel angst ook rationeel valt te benoemen. Alhoewel een concrete benadering weer andere soorten van gedrag kan oproepen wat vergezeld zou kunnen gaan van, jawel, allerlei vervelende componenten, bijvoorbeeld vrees”
Angst en de noodzaak van:
Angst voor veroudering en sterfelijkheid. Godsdienst kan, psychologisch gezien, als een vorm van angstonderdrukking of angstvermijding worden geduid.

    Als er een God is, dan zijn we immers deel van een groter, onsterfelijk geheel, in

    plaats van een kortstondige merkwaardigheid op een onbetekenende planeet

    in een uithoek van een onverschillig heelal.

Een geweldig mooie zin waar ik een zeker bestaan aan ontleen. En dat klinkt dan heel pedant en is ook als zodanig bedoelt. Daar schrikt de ander mogelijk van, maar die ken ik niet. Althans, voor dit moment. De mogelijkheid om jezelf kenbaar te maken staat nog iedere keer tot je beschikking. Dat angst je belemmert, dat de schrik om je hart slaat als je woorden ziet verschijnen en dat de vrees ervoor zorgt dat er daardoor iets ontstaat waardoor een bepaald proces niet goed zal aflopen… het zij zo!


iGer.nl
Leer relativeren! Die prachtige zin is zo relativerend. En zo machtig mooi als je daar het sterfelijke individu van de mens tegenaan zet. Behalve als het aan je eigen sterfelijke wortel begint te knagen. Het is ook de noodzaak van de natuur om een bepaalde vorm van uitwas tegen te gaan. Maar wij mensen behoren niet tot de categorie van de lemmingen. Dan is het storten der massa een gegeven. Als er echter een massa mensen stort, is er sprake van een ramp. En ook dat is een vorm van relativeren. Alsof ik in een situatie verkeer waarin juist het relativeren mij overeind weet te houden. Voor een deel is dit echter van toepassing. En over dat andere deel wil ik even niet nadenken. Als een struisvogel en ook dat realiseer ik mij. Want waar zijn wij mee bezig”
Elkaar angst aan te praten”
Elkaar steunen in de grote verandering”
Elkaar wijzen op de gevolgen van die verandering”
Elkaar wijzen op de economische systemen en het dominospel”
Elkaar wijzen op het Calimero effect” Zij zijn groot en ik”
Elkaar wijzen op de natuurlijke processen die een rol spelen richting een nieuwe ijstijd” Een uitspraak doen omtrent de nakende toekomst” En de rol die eenieder daarin speelt”
Dus ben ik weer wat gaan graven. Omdat het één soms tot iets anders leidt. En kwam de natuur tegen in tweevoud. Toen. En nu” Verandering”
NATUUR I
Hoe groot natuur
het leven doodt
de dood het leven.
NATUUR II
Hoe klein
de mens
de natuur
hoe groot
natuur
het wezen
mens
is
mens
te wezen
hoe groot
natuur lijk
mens.
Centraal de mens. ‘Mens sana et corpore sano’ impliceert een gezonde geest in een gezond lichaam. De vraag die overeind blijft is wie de mens is en wat die mens typeert. Bent U dat” Ben jij het” Ik” Is dat de buurmens” Uit een buurland” Van een ander continent” Op deze aardkloot” De opkomst, het” zijn en de afgang van diezelfde mens”


iGer.nl
Of is het de collectieve ondergang waarbij wij aan de vooravond terecht zijn gekomen” Of zijn komen te staan” Wat doe jij met jouw angst” En ik met de mijne” Sterkte en prettige gedachten wensen” Juist voor vandaag!