Keer niet weer.


IMG_0229


IMG_0860
In de wetenschap dat niemand op mijn berichten zit te wachten, blijf ik stug mijn eigen plan trekken. Wat kan ik anders dan met de woorden van Barry Stevens (doorgaan, vooral doorgaan) doen”! Geenszins een raadsel, maar meer een poging om anderen ondanks een afwijzing te attenderen op het feit dan dat je moet doen wat jou goed dunkt. Neem nu het bericht van vandaag: KEER NIET WEER. Ik lijk te moeten / wijken / en als ik kijk zie ik / rampspoed / om mij heen vluchten / mensen / radeloos ontredderd door / vrijheid / die zij zochten en niet / aankunnen / valt het duister dieper / neer / dan zij eerst konden / vermoeden / wegen, desolaat in de / oneindigheid / der tijden vliedt de / dood / rechts links om zich heen / grijpend / schuldig en onschuldig over een / kam / scherend, kaal de ruimte / leeg / achterlatend, wijst een vinger / Gods / de vale, hoge hemel. In 1992 opgeschreven en in 2017 nog geenszins aan inhoud verloren. Desolaat, vluchtelingen, mensen die huis en haard moesten verlaten, die vrijheid verloren en elders hoopten dat zij alsnog die vrijheid zouden vinden. De mens blijft zich herhalen en schrijft daarmee geschiedenis!
Donderdag, 18-05-2017.