Kasestadt, say Cheesetown, spreek Alkmaar(s)


iGer.nl
Heb ik net mijn golflengte losgelaten, mijn vibraties de ether ingeslingerd, word ik opgepikt op een andere frequentie, waardoor de consequenties van mijn sequentie van de weeromstuit besluiten al het overige te verwijderen. Ook een manier van loslaten. Alleen de wijze waarop dit geheel plaatsvindt, doet denken aan een vooropgezette zaak. Wijst dus op een complot. Waarbij de theorie het in deze af laat weten. Leuker valt het nu eenmaal niet te maken: eenvoudiger evenmin. Maar dan is er hoop: weliswaar schuilt deze nog even achter de horizon, maar juist daar gloort veelal het licht. En licht zijn nu eenmaal mijn gangen: jawel, ik heb een bezoek gebracht aan de Hollandsche Eenheidsprijzen Maatschappij Amsterdam! Voor de liefhebber heel eenvoudig: HEMA.
Ik ben en blijf nu eenmaal een vertegenwoordiger van het Kaes ende Brootvolk. Een geboren Kaeskop, hetgeen de Kaeskoppenstad als zodanig, Alkmaar, nu eenmaal hoog in het vaandel heeft. Want bekende Alkmaarders vieren het verleden dan wel het heden in de Courant. De Alkmaarsche nog wel. Neem nu, bijvoorbeeld, Joost Zwagerman. Nummer 25 zonder dat er sprake is van een stip. Of een Grietje Speur. Karin Bloemen. Adriaen Anthonisz. Cornelis Willem Bruinvis. Een Harm Ottenbros, de man die dit keer niet zijn fiets aan de wilgen hing, maar van de Zeelandbrug heeft afgeflikkerd. Op de stang van Gerrie Kneteman zijn weg wist te vervolgen. Adriaan Metis, waarnaar een gedempte gracht is vernoemd. De overbekende Maria Tesselschade. Zeer bedreven in het graveren van glaswerk, uitblonk door haar zangkunst. Maakte deel uit van de Muiderkring en onderhield nauwe contacten met Hooft, Barlaeus, Huygens en Vondel. De muze van de laatst genoemden. Een toonbeeld van de vrouwelijke creativiteit, dat in 1872 de vrouwenvereniging ter bevordering van de vrouwelijke handwerken ‘Tesselschade’ werd genoemd. Waarbij de naam Tesselschade mogelijk refereert aan de tijd dat VOC schepen op de rede van Tessel schade hebben ondervonden. Met daarbij de dank aan Noppie, die ons niet alleen het burgerschap heeft nagelaten maar ook de mogelijkheid om aan namen gekluisterd te zitten. Neem nu alleen mijn achternaam: Pijper. Stel dat ik en fransman was. Hoe anders had ik dan geheten: Guillaume le Pipe. En dat Magritte er met mijn achternaam vandoor was gegaan: ceci nést pas un pipe. Dat is geheel andere koek. Of dat ik Deventer had geheten. Mijn oorsprong zou hebben geloochend en mezelf De Venter was gaan noemen. Kom daar nog eens om!


iGer.nl


iGer.nl


iGer.nl
Neen, dan het overlijden van Hendrik Kamminga. Waarschijnlijk was hij de oudste spelende organist van Nederland binnen de Protestantse Kerk in Nederland. Kamminga die het als zijn opdracht zag mensen aan het zingen te krijgen. “Niet alles is liturgisch verantwoord, maar ik speel op een manier dat mensen naar me luisteren. En meezingen, want het is mijn taak mensen aan het zingen te krijgen.” kom ook daar nog maar eens om! Want verder is er weinig te melden. Het weer weer een dag in het grauw gehuld, de miezerigheid die de toon zet, vibraties die worden omgebogen dan dat er toch gesproken wordt over ‘demotie’. Het offer dat de oudere werknemer voor wordt gehouden. “We moeten van het idee af dat het vanzelfsprekend dat je meer verdient naarmate je ouder wordt”, stelt Ronald Beltzer, hoogleraar arbeid aan de Universiteit van Amsterdam. Volgens Beltzer is dit het moment om het traditionele loongebouw flink op de schop te nemen. Beltzer is 41 en heeft nog een aantal jaren voor de boeg. Beltzer is geenszins de eerste de beste. Wel in zijn genre een van de betere. Kom ook daar nog eens om!


iGer.nl
Zo blijft het dit keer een gaan en komen. Een Va et Vien. Een komen en gaan. Het heeft dan ook veel weg van een duiventil. Het vliegt wat heen wat op een ander moment weer wordt teruggevlogen. Of teruggefloten. Vermits de scheidsrechter in deze nog wat in de melk heeft te brokkelen. Want ook het Gerechtsgebouw Alkmaar heeft de stad moeten verlaten. Is opgegaan in de provinciehoofdstad. Alwaar ongetwijfeld nieuwe uitdagingen de kansen vooruit gaan. Mogelijk vooruit zullen snellen. Maar ook de wens ongetwijfeld de vader van de gedachte zijn. Waarbij de vraag omtrent de moeder…