Kansen & Kleuren

Kansen & kleuren.


iGer.nl
Geenszins een gewaagde combinatie. Tenminste, niet als een Dikke van Dale op mijn schoot rust. En dat doet deze. Waardoor de voorspelde combinatie aan gewicht toeneemt. Niet gewaagd dus. Ongewaagd zou ongevraagd een reactie kunnen oproepen. Maar ook dit ongewaagde doet zich niet voor. Daardoor sluit ik ook het hachelijke uit. Begeef ik mij weer eens op de gebaande paden. Dit met een voorspelbaarheid die uitsluitend mijn kansen doet toenemen. Waardoor de loop der dingen wordt bepaald, de wending voorspelbaar, opdat de kansen niet keren. Waardoor ook de afloop een behoorlijke kans maakt op het goede.


iGer.nl


iGer.nl
Met een kleur ligt dit ietwat anders. De eigenschap van voorwerpen dat ze slechts lichtstralen van een bepaalde, voor iedere stof karakteristieke, golflengte terugkaatsen of doorlaten, waardoor bij het zien een met die golflengte samenhangende indruk ontstaat op het netvlies is, voorspelbaar, van een totaal andere orde. Daarnaast het fenomeen dat elk der bestanddelen waarin wit (kleurloos) licht kan worden ontleed, alsook de mengingen daarvan, in het dagelijks leven met inbegrip van zwart en wit kan leiden tot een orgie van kleuren: gelijk de zeven kleuren van de regenboog of de pendant in de vorm van defaecatie. De zeven kleuren stront die, soms te pas maar veelal te onpas in gezegdes naar voren kan komen om angst te typeren.
Neen, de zaak ligt soms wat fundamenteler. Indien Philips in staat is om met een toegepaste LED technologie 22.000 kleuren te toveren, is het een ongekende opgave deze verschillende kleuren te benoemen. Het is al een onoverkomelijkheid indien man en vrouw woorden krijgen omtrent de kleur van een jakje. Gelijk Kortjakje ervoor koos deze discussie uit de weg te gaan. Niet, voor zover mijn geheugen mij niet in de steek laat, op zondag. Dat was de uitgelezen dag dat zij haar kansen vanaf de kansel tot haar kon nemen. Ook daar gaat het vandaag niet om.
Neen, het is meer een discussie tussen kansarm en kleurrijk. Of, nog weer anders gezegd tussen kansrijk en kleurarm. Hetgeen doet denken aan een bepaalde vorm van transparantie. En dat, dames en heren, roept weer een heel andere dialoog op. Of een discussie desnoods. Geef, dit keer, voor 1 keer uw geachte mening weer. Om de dialoog op gang te brengen, heb ik een tweetal foto’s uitverkoren. Bij de een gaat het om een handeling, bij de ander in het bijzonder om het onderstel.


iGer.nl
Nu dan de vraag: welke van de twee foto’s voldoet het meest aan het criterium: vleeskleurig. Waarbij variabelen als een broodje halfom een deel van de omschrijving kan gaan bepalen. Een typisch Amsterdams gerecht. Voor zover er sprake kan zijn van een gerecht. Want dat er een gerechtelijke uitspraak te verwachten valt, durf zelfs ik te betwijfelen.


iGer.nl
Daarnaast een aantal andere opnames. Vooronderstel dat het jassen zijn. Deze jassen zijn zichtbaar op de Zeedijk. Waar voorheen Casa Rosa huisde, zijn het nu ontwerpers die niet alleen met kleuren en portretten stoeien (dit keer van de hand van w.s. Roy Liechtenstein!), maar ook een poging hebben ondernomen dat eerder genoemde vlees in kleur te vangen. Het zal ook dit beeld zijn geweest wat in hoge mate van invloed is op de vraag van vandaag.
Zo is ook de kleur zwart in een beeld terug te vinden. Nu spreekt blauw voor zich, (al was het door het niet immer zichtbare blauw dat de straten veiliger zou maken), maar gaat het veel meer over de zwarte varianten. Zoals pikzwart zich weet te onderscheiden van het zwart der steenkolen. Naast het antraciet wat ook reeds lange verleden tijd is. Gelijk de schoorsteenveger veelal roet in het eten mocht gooien. Waardoor Norit, uiteindelijk, ook die naam niet meer kon dragen. Hetgeen de buikloop alleen maar ten goede kwam…


iGer.nl
neen, dan het allerlaatste plaatje. Het doet vermoeden dat dit bord geen andere bedoeling kan hebben dan dat het niet toegestaan is om over dit water te rijden. Nu weet ik wel dat ook dit deel van het Damrak is ondertunneld maar doet zich de prangende vraag voor op welke wijze dit bord zijn bevestiging heeft gekregen. De paal staat zichtbaar te pronken, het water doet wonderen verwachten en aan de overkant… neen, daar is niets vleselijks aan de hand!