kannutnog

GEWELDIG! GEWELDig! IN EEN WOORD: GEWELDIG! GEWELDig! GEWELDIG!


iGer.nl

Maar dit slaat niet op de keuzes die de afgelopen tijd gemaakt zijn. Zich door omstandigheden hebben voorgedaan. Of de omstandigheden waaronder geen andere keuzes mogelijk waren dan de keuzes die zijn gemaakt. Al was het alleen al het tijdstip waarop ik uit bed kwam. Niet geheel ontspannen maar ook niet zeer gespannen. Tijd voor pillen, brood en koffie.
De toiletgang bleef achterwege. Als enige vandaag. Maar voor de rest… pijn voor een deel en voor dat andere niet veel meer dan de hoogste verdieping en een groep om de vingers, bij wijze van spreken, bij af te likken. Hetgeen ik pas aan het einde van de dag letterlijk heb gedaan. Mijn overhemd en broek heb bevlekt en van de weeromstuit morgen opnieuw in andere kleren de dag doorbreng. Zo’n veelvuldig ‘verkleedmonster’ ben ik doorgaans niet. Dat laat ik liever over aan het gezelschap dat zijn dan wel haar opwachting maakte in de ‘Kunststelling.’ Want naast de opening heeft Annemieke haar zinnen aan de diverse kunstenaars kunnen wijden. En deed dit bijzonder smaakvol.


iGer.nl
Smaakvol ook was het voor mij om, geheel op mijn eigen ondoorgrondelijke wijze een entree te maken in Flowerdale. Niets voorbereid hetgeen een kennismaking, naar mijn idee, niet in de weg behoefde te staan. Een Haagse ooievaar laten demonstreren en het verschil tussen de grove dan wel fijne motoriek op een Vinkenoogiaanse wijze. Als een hommage aan de helaas op zijn tijd overledene. Niet genoemd noch benoemd was het juist de gene die wat in de belangstelling was komen staan. De kat die uit de boom gekeken werd. En de bruggetjes die gelukkig nog geheel en al tot mijn beschikking staan. Noem het associaties terwijl de gang geurde naar oma’s soep. Een referentie van een aantal jaren terug. Grootmoeders soep op het ouderwetse petroleumstel. En dat alleen maar om het mergpijpje naar voren te brengen. Zoals een willekeurig soeppakket zich ook vandaag de dag nog manifesteert. Een stuk bot, poulet en gehakt om ballen van te draaien.


iGer.nl
Anatomie. Fysiologie. En straks ook nog enige pathologie. De wijze van lesgeven. De manieren die er zijn om te gaan studeren. De aankondiging van een te verwachten toets. Ergens in december. Nog voldoende tijd in het vooruitzicht. En het kader” De invulling naar het doen van leuke dingen. En als er één ding is wat onder deze noemer door het leven kan gaan is het wel DIT! Met een groep mensen aan de vooravond staan van het wonder wat het lichaam, uiterlijk en innerlijkheden behelst. Innerlijk heden. Dat wat niet zichtbaar de mens laat bewegen. De mens weet te bewegen. De mens beweegt. En de ontdekking die ik deed. Zo op het scheiden van de markt en voor een deel ook weer halverwege. Zoals zo vaak bij een kennismaking. Wat in het verleden gepaard ging met een programma voor en na de pauze. De eerste twee uren wat grappen en grollen, terwijl na de pauze een wat meer serieuze toon werd gezet. En het wonder dat mij dit geen energie kost maar oplevert. Ogen die op ‘Kwatta’ gericht zijn. En ik de rol van ‘Kwatta’ invul. Me weer bewust ben dat ik in een rol kruip. Met het oog op straks. Of met het oog op morgen. Als ook deze groep zich voegt bij het leger van natuurgeneeskundigen. Homeopaten. Therapeuten. Hulpverleners vanuit het complementaire circuit. De aanvullende invalshoek gaan vertegenwoordigen. En waarin ik een rol langs de zijlijn in mag gaan vullen. Een manier naar voren breng die mogelijk niet geheel recht doet aan het competentiegerichte onderwijs wat de nieuwe tijd vertegenwoordigt. Ik eigenlijk een soort van verbindigsstukje ben. Geen overlopen en ook geen doorloper, geen stilstaander maar ook geen hardloper. Geen dag vertegenwoordiger en ook geen nachtkaars. Niet de man die het licht aansteekt en ook niet de man die dan weer het licht uitdoet. Geen zon ben en bepaald geen maan. Maar iets daartussen. Tussen al het groen en bruin, het grijs en wit, het zwart en gouden kleur. Als een vertegenwoordiger van de nakende herfst. Gids. Een wijzer, zonder wijs te kunnen zijn. Geen uil die de wijsheid naar eigen idee van een inhoud zal gaan voorzien. Een wezen. Een mens. En als die mens dan weer andere mensen ontmoet op een pad wat zich vanaf vandaag uit zal gaan rollen…

BUITEN ZINNEN

Als U leest

wat er staat

onthoud ik U

mijn beweegreden;

als ik U

mijn beweegreden

onthoud heb ik

daar een goede

reden voor:

U bent gek

dat U dit leest

bent U gek

op woorden

waar

de betekenis

U schijnbaar

zinloos

voorkomt.

Heb ik contact”


iGer.nl

Ik had contact! Was het weer zoals ik het de laatste twee jaren heb moeten ontberen. Kon ik het weer op mijn manier doen. Op mijn manier brengen. En denk ik dat ik de ander weer op dat ene been heb gebracht. Van die Haagse ooievaar. En had Priscilla het kwalijke genoegen dat zij het spits mocht afbijten. Maar zij heeft ook een y-tje met een x-je gematcht. Jasper is nog geen jaar: slechts 7 maanden..


iGer.nl

Geen wonder dat het wonder van het leven aan het einde van dit jaar op alle anderen wacht…