Kaeskoppenstad Alkmaar.


IMG_2691
Lijfstraffen waren geoorloofd. Sommigen groeiden op voor galg en rad. En wanneer je werd verdacht van hekserij, wachtte je de brandstapel. Maar weinig is mij bekend omtrent zweepslagen die werden toegediend, zoals de verkrachter in Quatar staat te wachten. Ongetwijfeld zal steniging dan wel het afhakken van handen na een diefstal, dan wel het kop af hakken na een moord een dagelijkse gewoonte zijn geweest. En wanneer je de afschuwelijke verwondingen aan de diverse gelaten in ogenschouw neemt, een bot dat uit de huid steekt en het bloed dat zichtbaar een weg baant door het verband, is het purgeren in zekere zin een weldaad. Echter wanneer hier een ouderwetse fietspomp aan te pas komt, de lijder het uitschreeuwt en de ogen bijkans uit de kassen puilen wordt het toch een aangrijpend geheel. En de wetenschap dat na een amputatie de stomp in hete pek werd ondergedompeld, doen het ergste vermoeden. Dat de hogere stand zich in die tijd weinig van het grauw aantrok, de hautaine blik waarmee zij langs de grachten schrijden, het lijden dat de weeskinderen ongetwijfeld als hun lot aanvaarden en een Tibetaanse monnik gehuld in een oranje gewaad dit alles met zijn mobiele telefoon vastlegt, doen in zekere zin het ernstigste vermoeden. Want stel nu dat deze verlichte wijze denkt, in het Tibetaans, dat dit schering en inslag is in Alkmaar. Hoe vertaal je immers Kaeskoppenstad”! Heeft hij mogelijk een bezoek gebracht aan de Latijnse School en verkeert hij nu in de veronderstelling dat het onderwijs in Nederland er vergelijkbaar uitziet” Wat zal dit voor effect hebben op Bussemaker laat staan dat Dekker hier op wordt aangesproken” Barbaren zijn het in dat kleine landje aan de zee. Waar ze nog steeds op Spanjaarden jagen, klaplopers, bedelaars en dieven aan de ketting door de straten voeren en waar de beul zijn bijl bekleed is met het bloed van al die hoofden die zijn gevallen. Koppen dienen nu eenmaal te rollen en wanneer dit niet gebeurt, bestaat de kans dat Leiden, dat later werd bevrijd, nooit het genoegen zou hebben gehad om een Universiteitsstad te worden. Hoe anders zou de geschiedenis zijn verlopen als wij niet voor de negende keer het genoegen hebben gehad om Kaeskoppenstad mee te maken. En de beelden van vandaag” Een tweede selectie van het afgelopen weekend. Waarbij bepaalde getrouwen de courant wederom wisten te halen.


IMG_2632


IMG_2636


IMG_2640


IMG_2653


IMG_2660


IMG_2661


IMG_2688


IMG_2666