kaders

In het kader van” de zendtijd voor politieke partijen het volgende:
Wilders bestraft ook Kamerlid Van Bemmel. van onze verslaggevers
Den Haag ” PVV-leider Geert Wilders neemt Tweede Kamerlid Jhim van Bemmel een deel van zijn taken af, omdat die heeft verzwegen dat hij ooit is veroordeeld voor valsheid in geschrifte. Wilders moet nog kijken welk deel van zijn portefeuille Van Bemmel moet inleveren. Van Bemmel had bij de selectie als kandidaat-Kamerlid niets gezegd over zijn veroordeling.
Zeven Kamerleden zijn ooit veroordeeld, blijkt uit de antwoorden van Kamerfracties op een brief van RTL Nieuws. Het gaat om één SP’er (Ulenbelt), één VVD’er (Elias) en vijf PVV’ers (Van Bemmel, Lucassen, Hernandez, Van Klaveren en De Roon).


iGer.nl
NMA-topman voedt schijn belangenverstrengeling door gerard den elt
Utrecht ” Ondanks een felle ontkenning (‘kletskoek’) heeft Nma-topman Pieter Kalbfleisch gisteren in een voorlopig getuigenverhoor niet de schijn kunnen wegnemen dat hij als oud-rechter persoonlijke belangen had bij de ondergang van projectontwikkelaar Chipshol.
Kalbfleisch, bestuurvoorzitter van de Nederlandse Mededingingsautoriteit, was gisteren voor de rechtbank opgeroepen om te getuigen over een anonieme brief met zware beschuldigingen aan zijn adres. In de anonieme brief werden oud-rechter Kalbfleisch en de behandelend rechter in de Chipsholaffaire, Hans Westenberg, neergezet als goede vrienden. Kalbfleisch zou Westenberg midden jaren negentig hebben ingeschakeld om voor zijn zakelijke en persoonlijke vrienden een gunstige uitspraak te verkrijgen.
In het kader van… Alsof van alles te kaderen valt. Het lopen langs de gebaande paden. Of het lopen over gebaande paden. De spanning van de overtreding. Vooralsnog de overtreding wordt gezien. Wordt opgemerkt door de plaatselijke koddebeier. Of door het formeel gezag. Het gekrakeel dat juist dan losbarst. De doofpot die in een hoek staat. Het ronde archief waarin menig document verdwijnt. Verdwenen is. In de loop der tijden. De loop weer voorspelbaar dreigt te worden en mijn vraag: loop ik geregeld over de gebaande paden” Blijf ik wel op de kantjes letten. Of loop ik ze eraf” Alles onder de noemer: wat niet weet dat niet deert. Maar ook niet alles hoef te weten. Genoeg heb aan mijn eigen sores. Toch steeds die krant weer grijp. De leugen van de dag geregeld weet te koesteren, naast die waan van diezelfde dag. Daar een keuze in maak.


iGer.nl
Het blijft echter behelpen als je keuzes maakt. En keuzes maak ik. Door te gaan wandelen kader ik mijn looptraining. Door in beweging te gaan, verzet ik vaak mijn zinnen. En vraag mij gelijktijdig af. Wanneer ik zonder zinnen thuiskom, valt er niet zoveel te vragen. En kies dan voor wat zich, toevalligerwijs voordoet. De afleiding zonder een directe verantwoording. De krant. Het boek. Een bladzij die ik omsla, de post die maar niet komt, de cd speler die weigert.
Terwijl mijn kamertje de deplorabele staat continueert. En ik mij blijf verbazen omtrent de zaken die ik onderweg vastleg. Zoals op woensdag. Vorige week vrijdag. Nog andere momenten. Me afvraag of:
ik nu anders kijk dan dat ik voor die tijd keek”
ik nu anders zoek dan dat ik voor die tijd zocht”
ik nu harder denk dan dat ik voor die tijd dacht”
ik nu harder hoor dan dat ik voor die tijd hoorde”
ik nu anders hoop dan dat ik voor die tijd hoopte”


iGer.nl
Wat deed ik toen wat ik nu nog doe” Wat doe ik nu wat ik toen ook deed”
Wat doe ik nu wat ik voor die tijd deed” Wat doe ik met de tijd”
Waar is de tijd gebleven als de tijd verdwenen is”
Waar is de waagschaal als de weegschaal uit balans is”
Of ben ik slechts een waaghals” Iemand die, willens en wetens, keuzes heeft gemaakt en daar de consequenties mogelijk naief heeft ingeschat” Of iemand waarbij de zaken door karma dan wel toeval zijn overkomen. Een mea culpa wat in een herhaling blijft steken. Hoewel. Kun je je eigen gezondheid wel gaan inzetten in het spel dat leven heet”
Waarom gaan mensen dan in de bijzondere uitdagingen aan” Door te liggen” Door te hangen” Door te staan” Ontberingen te doorstaan. Voor ze, uiteindelijk, doorslaan.


iGer.nl
Wij namen de veerboot op woensdag, Charles en ik. Zagen de stroming van het Marsdiep. Hadden geen weet van de naam van de Kapitein. Waarschijnlijk was dit niet Charon. En was er meer sprake van een bijdrage dan van een betaling. Voor 2 euro vijftig heen en keer weer. Retour staat er op het biljet. Voetganger. En TESO: Bootdienst Den Helder ” Texel. Door diens eigen Stoomboot Onderneming. Van hun Eigen. Vrij van BTW. Een datum verder en de tijd: 13:08:43.
Wij gingen heen en keerden weer. Alsof wij niet beter weten. Alsof wij niet beter wisten. En dat wij dat nu weten, wisten wij voor die tijd niet. Traden ook wij buiten de kaders…”! Neen,
ON ZIN
Niet te rijmen on
zin der geschreven
woorden vloeit de
vlakke zee onder
stroomt de zin
de verte in
doorwaakt, doorwaad
de stroom
der zoet’ herinnering;
een snelle vliet vliedt
een eeuwig afscheid
vlucht,
een vogel.