Joris Driepinter en het gevoel van Den Haag

Voorheen was het blik op oneindig en verstand op een laag pitje. Kom daar tegenwoordig nog eens om. Grote kans dat je bij je voeten wordt afgemaaid. Gelukkig verkeer ik tegenwoordig niet meer onder die omstandigheden. En daar prijs ik mezelf hogelijk mee! Althans, ik hoef daar geen brood meer mee te verdienen, voor zolang mijn pensioen zich over mij ontfermt. En mijn AOW. Daar doe ik het mee. Neen ik heb eigenlijk geen klagen maar blijf me realiseren dat leven als gepensioneerde niet direct het aloude Zwitserlevengevoel teweeg brengt. Neen ik houd het dit keer op het Nederlandgevoel, waarbij fraude en corruptie onderdeel van uitmaken. Wanneer Rutte door het stof gaat en dit keer zijn grijns heeft ingeleverd voor het neutrale gezicht van de VVD heeft het er alle schijn van dat hij precies weet wanneer te buigen voor dit kabinet gaat barsten. Het heeft veel weg van de duivel en dat bekende kussen. Maar ook nu zal hij wel weer weten hoe hiermee weg te komen. Neem Hooymeijer, Van Rey of nu weer zo’n man als Verheijen. Slim bezig tot het moment waarop blijkt dat en met dat blijken wordt toch weer de politiek in Nederland geschaad. Hoewel, dat zal waarschijnlijk wel van alle eeuwen zijn. Vriendjespolitiek. Dan wordt het opeens heel vermakelijk wanneer ik een boek van Thomas Ross lees getiteld: De vrienden van pinocchio. Ross beschrijft in dit boek het bestaan van Minerva. Een corps aangelegenheid die zich liet voorstaan op weerbaarheid. Schrijnend wordt het wanneer de tekst Virtus, Concordia, Fides naar voren komt. Moed, Eendracht en Trouw. Een ons kent ons verhaal, waarbij macht en intriges een voorname rol spelen. Waarin Joris Dimmink een voorname rol in speelt. ‘Het was niks, het is niks en het wordt niks’, stelt Ivo Opstelten (VVD), minister van Veiligheid en Justitie, voorjaar 2014 in de media naar aanleiding van het rechercheonderzoek naar misbruik van kinderen door hooggeplaatste overheidsfunctionarissen. Rutte deed het af ls een bagatel: ook die kan zich vergissen. Maar als iemand in de bijstand, met een beperkte kennis omtrent toelages dan wel anderszins niet geheel en al op de hoogte is van de regels, kan dit leiden tot… verschil moet er wezen anders wordt alles een grauwe bende. Maar voor je het goed en wel beseft maak je zelf deel uit van zo’n bende en voor je het weet…