Job stopt job

Kijk, het mag een naam hebben! Als Job met zijn job stopt, is dat meer dan plaatselijk nieuws. Dat haalt de landelijke kranten, het journaal en het nieuws op de radio. Dat laat bekende Nederlanders oreren omtrent het besluit wat de man heeft aangegrepen om een verdere daling van zijn partij voor te zijn. Of liever gezegd: voor te blijven. Overlopers die hun stemmen nu aan de SP doen toekomen, waardoor het populisme van Roemer groter groeit, en de nadelen die kleurloosheid met zich meebrengt. De kleurloosheid van alledag, waar geen rode tomaat te bekennen valt. Laat staan de vele rode rozen die sinds de veertiende in de groene emmers zijn verdwenen…
Neen, dan keer ik liever terug naar de jaren tachtig van de vorige eeuw. Waarbij een bepaalde mate van opportunisme vergelijkbare rollen speelden als in de huidige tijd. Waarbij men echter niet schroomde de kat de bel aan te binden. En deze kat zich leende voor een heel wezenlijke rol: bijkans de kat als katvanger. Maar dit terzijde. De vraagstelling liegt er niet om:
Gelooft u in betrouwbare informatie van een multinational”
De prikkel. Een prikkel die mogelijk in de huidige tijd de nodige vraagtekens oproept. Het is dan ook ruim dertig jaar later. En de wereld veranderde zoals de wereld wist te veranderen. En ik veranderde met die wereld mee. Wat deed jij in die afgelopen tijd…” Laat ik niet te veel afdwalen, maar terugkeren naar die advertentie.


iGer.nl
Grote ondernemingen als de onze ontmoeten in sommige kringen, op z’n zachtst gezegd, enig wantrouwen. Informatie, door ons verstrekt, wordt nu niet direkt door iedereen als Ontwijfelbare Waarheid ingedronken. Vinden wij dat vervelend” Nee. Eerlijk gezegd zouden we het zelfs ongezond vinden als iedereen elke lettergreep uit onze koker voor zoete koek slikte.
Wij geloven ook niet alles en iedereen.
Toch beginnen we ons zo langzamerhand zorgen te maken. Voorbehoud is lovenswaardig, maar als er feiten buiten de diskussie worden gehouden louter en alleen omdat die feiten door os te berde worden gebracht, dan is er iets mis. Wij menen, dat we op het gebied van energie enige deskundigheid bezitten. Dat we zeker over aspekten als technologie, ekonomie en milieu, aardig kunnen meepraten. Bijna honderd jaar ervaring in deze branche moet ons toch een zeker inzicht in de problematiek hebben bijgebracht. Die inzichten en de kennis daarachter zijn sinds enige tijd gebundeld in een reeks brochures, waarvan we u erbij deze een aantal aanbieden. De vraag is of u enigszins gelooft in de betrouwbaarheid van de informatie in die boekwerkjes.
Toegegeven, we zijn partij in energiekwesties. Maar wij denken, dat het mogelijk is om – ook als belanghebbende – betrouwbare en nuttige informatie te verstrekken.
Wij hebben geen baat bij kortzichtigheid, daarvoor zijn de problemen te groot en staat er te veel op het spel. Wat we beogen is feiten, die nogal eens genegeerd worden, terug in de diskussie te brengen. In de hoop dat vooroordelen worden vervangen door oordelen en blind geloof plaats maakt voor wetenschap. U hoeft ons natuurlijk niet te geloven, maar misschien wilt u eerst weten wat u niet gelooft. Een ongefrankeerd envelopje is daarvoor toereikend.


iGer.nl
Is getekend: Shell Informatie Service.
Kijk, zo’n advertentie spreekt mij, ook heden ten dage, nog bijzonder aan. Uit deze tekst blijkt dat men de discussie wenst aan te gaan. Dat er sprake is van een dialoog. Kom daar vandaag de dag nog eens om. Kijk naar politici,multinationals in alle rangen en standen, banken, verzekeraars, pensioenfondsen en niet in de laatste plaats naar de overheid. Waar voorheen boterbergen groeiden en bloeiden, zijn het nu de bergen boter die zich op velerlei hoofden voordoen. Waar de verstrengeling van belangen er zorg voor draagt dat uiteindelijk eenheidsworst de mensheid wordt voorgehouden. Waar verlangend wordt uitgezien naar een komiek als Tijl Uilenspiegel. Maar we het nog een dag mogen doen met het op z’n kop staande zuiden: zelfs het carnaval gaat schuil achter die zelfde onuitgesproken belangen. En wij laten ons daardoor nog steeds gek maken!


iGer.nl