Joachim Stiller: Te gek om los te lopen…


IMG_8034
De komst van Joachim Stiller is bijkans ‘te gek om los te lopen.’ Waar Hubert Lampo een voor hem nieuw thema aan de orde stelt, namelijk het menselijk heimwee naar een bovenzinnelijke achtergrond in het bestaan, zijn het in het boek te gek om los te lopen 11 waanzinnige wandelingen in de buurt van psychiatrische klinieken die er als het war om vragen om alsnog voor enige erkenning zorg te gaan dragen. Wat te denken van Meerenberg, Huize Padua, Brinkgreven, Veldwijk, Vrederust, Dennenoord, Duin & Bosch dan wel de Willem Arntsz Hoeve in Den Dolder. Om een aantal voormalig gestichten te benoemen. Achtenswaardige namen voor voormalige gekkenhuizen, waarbij het Dolhuys absoluut niet vergeten mag. Maar waar het vandaag, wat mij betreft, om draait is het volgende. Volgens de DSM V en in afwachting van de DSM VI is het vooral van belang om iedere mogelijkheid om de ander als normaal te aanschouwen, absoluut uit den boze. Ieder mens, ogenschijnlijk ook hen die een volstrekt normale indruk maakt, kent wel ergens een afwijking, anders gezegd een bijzonderheid. De illusie dat eenieder uniek kan zijn is de waan van de huidige tijd. En om dit nu te illustreren, maak ik gaarne gebruik van het volgende: Veenhuizen, een instelling voor landlopers en raddraaiers, voor alcoholisten en gevangenen, weduwen en wezen en allen die de keerzijde van de maatschappij vertegenwoordigen. De gekken en de dwazen die er de hand niet voor omdraaiden om hun naam op deuren en glazen achter te laten.


IMG_8033
Op bladzijde 37 van dit bijzondere boekwerk valt het volgende te lezen: WAT KAN JE ZOAL HEBBEN” Neurobiologische ontwikkelingsstoornis, schizofreniespectrum- en andere psychotische stoornis, bipolaire stemmingsstoornis, depressieve stemmingsstoornis, angststoornis, obsessieve-compulsieve stoornis, trauma- en stressgerelateerde stoornis, dissociatieve stoornis, somatisch- symptoomstoornis, voedings- en eetstoornis, stoornis in de zindelijkheid, slaap- en waakstoornis, seksuele disfunctie, impulsbeheersingsstoornis, disruptieve gedragsstoornis, middelgerelateerde en verslavingsstoornis, neurocognitieve stoornis, persoonlijkheidsstoornis, genderdysforie, parafiele stoornis, bewegingsstoornis en andere bijwerkingen van de medicatie. Een verdomd interessant boekwerk, zeker gezien in een tijd dat de psychiatrie weer terug naar de stad dient te gaan, er sprake is van beschermde woonvormen en er tegelijkertijd zo’n 60.000 verwarde mensen in aanraking kwamen met de politie. In het jaar des Heren 2014. Waar ooit sprake was van een vorm van bescherming dan wel beschutting, de maatschappij beschermen en ook het individu beschermen tegen zichzelf opdat geen kwaad geschiedde, heeft het er tegenwoordig veel van dat mensen aan hun lot worden overgelaten, dat vanzelfsprekende burenhulp is verdwenen en dat het beroep dat wordt gedaan op de mantelzorger, de spuigaten uitloopt. En wanneer iemand dan te gek blijkt te zijn om los te lopen… maak dan een tocht door de voorbije tijd en verbaas je erover dat waar ooit paviljoens met krankzinnigen hebben gestaan er tegenwoordig landhuizen en villa’s worden gebouwd voor de wat boven gemiddelde inkomens… waar de geesten uit het verleden mogelijk nog iets van hun leven kenbaar zullen maken. Ik doel dan eenvoudigweg op spoken, die het nachtelijk duister nog van enige beroering weten te voorzien…


IMG_8035