jan en steven

Acht uur. De telefoon gaat. Ik wentel mij in de slaap der rechtvaardigen. Tenminste, ik vertoef nog een wijle in het land der dromen, van bizarre omstandigheden en mogelijk geluk. In dromen zijn immers alle mogelijkheden voorhanden, komt angst wel voor en kun je lijden aan vormen van achtervolging met de mogelijkheid dat de waanzin toeslaat maar… de week van de waanzin is vandaag voorbij. Dimitri Verhulst heeft zijn boekenweekgeschenk van een handtekening voorzien bij de mensen die hem troffen. Het gratis reizen trekt nu eenmaal een uitgekookt publiek. En voor 12,50 euro kun je dan heen en weer naar Maastricht. Of naar Groningen desnoods vermits er nog plaats is. Want dat NS rekening houdt met het feit dat juist die dag meer reizigers van deze vorm van vervoer gebruik kunnen dan wel zullen maken, dat besef is nog niet helemaal in het Hoofdkwartier binnengedrongen. Dan kan men tenminste ervaren hoe het in de regel in de spits toegaat…


IMG_6175


IMG_6177 (1)
Bij thuiskomst van een toer door Nederland sla ik de Alkmaarsche Courant open. De foto die Jan Jong zaterdag schoot staat op het voorblad. De journalist die mensen interviewde staat met naam en toenaam boven zijn stuk: Steven Musch. Hetgeen dan weer een verantwoording oplevert. In die zin dat ik zowel Jan Jong als Steven Musch op een beeld heb vastgelegd. En die vastlegging verantwoord ik dit keer hier. Met een tweetal foto’s. De eerste staat dit keer in de Courant en de tweede spreekt na deze woorden voor zich. Jan en Steven in een moment van onderweg. En dat ik vandaag de godsganselijke dag onderweg ben geweest, bewaar ik tot… morgen!


IMG_6253.000