Jaap & Rob

Vandaag. Sta stil bij vandaag en houd gisteren nog even bij de hand. Vertoef desnoods nog even in gisteren. Want ook gisteren kent veel van vandaag. Zoals morgen weer veel van vandaag wat dan weer gisteren is, zal weten te herhalen. Het is als ooit Herman van Veen bezong: vandaag is het de elfde en het is precies hetzelfde, als de twaalfde of de tiende, ik weet wat ik verdiende…
Rozengeur en maneschijn, rose schijn…


iGer.nl
Maar gisteren zag het er even anders uit. Tenminste, voor zover ik dat gisteren mocht meemaken. Jaap en Rob. Een tweetal wat me na aan het het hart ligt. Vanwege die ongekende kwaliteiten. De filosofie”n die zij met mij weten te delen. En de passie die zij tot uiting weten te brengen. Ieder op een eigen wijze. En de emoties die zij bij mij dan weer teweeg brengen. De noemer: zzk, nog steeds staande voor de omschrijving die Ruud als een gevleugeld gezegde hanteert: ‘zou zomaar kunnen.’
Bijkans een scheppingsverhaal. Althans, wanneer ik mijn fantasie daarop loslaat.


iGer.nl


iGer.nl
Genoeg van Mark van gisteren” Dan heb ik een verrassing in petto. Vandaag, wat nu alweer gisteren is, weer eens mijn opwachting gemaakt bij die winkel waar ik een deel van mijn belangstelling voor het grote in het klein kwijt kan. En het moest zo zijn: zowel Rob als Jaap daar getroffen. En dat ik het trof blijkt ook wel uit het feit dat ik meesterwerken van deze beide heren in een beeld heb weten te vangen. Want daar beide heren het een en ander in hun mars hebben, leidt geen twijfel. Het is mij dan ook een buitengewoon genoegen hun ingredi”nten naar voren te kunnen brengen. Ingredi”nten zo vraag je je af” Ja, want voor de hoofdmoot stonden anderen mij ter beschikking. Het gaat meer om het raffinement in deze. De subtiele elementen die zij, ieder op een geheel eigen wijze aan het geheel weten toe te voegen. Hetgeen ervoor zorg draagt dat het ook dit keer unica’s betreft. Of liever gezegd: unicaatjes. Nog weer anders: een tweetal unieke uitvoeringen van een fabrieksmodel als een handvaardig gebouwd model. Brawa voor de fabriek en Magnus voor dat handvaardig gevormde geheel. Tot zover! Voor dit moment althans.


iGer.nl
Want niet veel later moest er gegeten worden. Nu weet ik wel dat eten met stip op het dagelijkse prioriteiten lijstje prijkt, maar van grote invloed is de wijze waarop en de omstandigheid waaronder van zo’n maaltijd genoten kan worden, de uitspraak van bijzonder dan wel voortreffelijk het geheel van een bijzonder erkende dimensie kan voorzien. En of van deze bijzonder ingewikkelde zin genoten kan worden, durf ik absoluut niet te betwijfelen. Waardoor dit geheel de twijfelachtige eer te beurt valt, dat het mogelijk buitenproportionele dimensies tegemoet kan zien. Terzijde echter! Het geeft nu eenmaal alle pas, dat de hoog gewaardeerde kunsten van Nicolette te pas, en ook ongepast de revue weten te passeren. Want het strelen van de tong in niet alleen voorbehouden aan dat etablissement wat de naam Hong Kong draagt. (Voor de leken onder u: ‘u strelen uw tong, wanneer u eten bij Hong Kong.’) Iets wat mogelijk ook nog uit een verleden stamt.


iGer.nl
Neen, simpelweg terug naar de eerder genoemde mannen. Jaap en Rob. Een geheel willekeurige volgorde. Waar Rob zijn inventiviteit mocht ‘botvieren’ op Brawa met een wagon voor het vervoer van leisteen, was het Jaap dewelke ik het verzoek deed of hij zichzelf in staat achtte een Magnus wagon van een vervuilingslaag te voorzien. Weatheren noemt men deze methodiek. De vraag die Jaap verder van belang achtte, was of deze wagon ook nog van een inhoud moest worden voorzien. Hier kon ik met een gelukkig ja op antwoorden. Jaap wist genoeg. Het halve woord resulteert in een heel resultaat! En met dit resultaat ben ik weer bijzonder in mijn nopjes. Het hoeft dan ook geen betoog, dat ik beide bewerkingen in een foto heb proberen te vereeuwigen. En dat ik dat resultaat gaarne met jullie, als relatieve buitenstaanders deel. Want wat gisten tot mij kwam, komt vandaag tot jullie opdat wij morgen nog even in dat gemeenschappelijke verleden kunnen vertoeven. Waarmee ik voor vandaag ook weer de cirkel rond heb gekregen! Want dat is wat ik eigenlijk voor iedere dag dat ik met jullie op deez’ aardkloot vertoef, probeer te bestendigen. De dingen van de dag te benoemen en op mijn manier te delen. Niet meer maar zeker niet minder. En zolang mij dat gegeven is…