j aap!

Ik weet het: een NOODGREEP! Met dank aan de man die zijn naam veelal met en boer vergezeld laat gaan. J aap zat achter de mogelijkheden van dit apparaat. Heeft geen hinder gehad van enige last dan wel ruggespraak. Dus…
werden wij voortgestuwd in de vaart der volkeren en raak ik al MIJN FAVORIETEN kwijt. Inclusief mijn dashbord. Geen sprake meer van schaalvergroting dan wel verkleining. Op zoek dus naar… een jaar geleden! In de tijd dat ik nog bezig was met JU. Maar allah, hoop doet leven in zekere mate. En met die hoop welke restte aan de rand van de doos van Pandora…
Dus vandaag nog maar weer eens een beetje anders. Alsof de wind, constant uit het Noordoosten waaiend, niet veel meer te doen heeft dan het vuur, oplaaiend, door de duinpan heen te jagen. Het doven der vlammen en het sluipende gevaar van het onderhuidse helmgras dat op een niet vermoede plek een veenbrand doet vermoeden. mensen die geëvacueerd dienen te worden en een dorp van 450 mensen dat een desolate indruk maakt. Met een Mobiele Eenheid die, in gevechtsuitrusting, treden beklimt en mensen sommeert het pand te verlaten. En alles wat verloren gaat. Een brand die voor jaren littekens achter zal laten. Terwijl de branden van vorig jaar nog op ternauwernood van het netvlies zijn verdwenen.
Vandaar voor vandaag een aantal overdenkingen. En het gezin wat ik, nietsvermoedend, aan de binnenkant van de tuinkast trof. Alsof de behoefte aan overdenkingen in de huidige tijd van het jaar een juiste zou kunnen zijn. Echter gezien de ontwikkelingen die zich wereldwijd in alle toonaarden voordoen vergelijkbaar met een moment voor JUzelf: een kleine meditatie in het totaal der dingen.

LOS

van deze episode

in het leven van

een mens

laat

deze episode in het

leven van die mens

het leven

loos.


iGer.nl 

‘Constructief waar het kan en strijdbaar waar het moet. Mensen van deze tijd moeten niet op eilandjes van zichzelf zitten, maar moeten verbinding zoeken met anderen. Dat zijn we kwijtgeraakt en daar wordt onze samenleving niet frisser en vrolijker van.’

De politiek staat voor grote bezuinigingen. Wat is uw boodschap”
‘Alle voorstellen zullen wij meten langs de lat waar het CNV voor staat. Er zullen offers worden gevraagd en het is van belang dat die offers op een rechtvaardige manier worden verdeeld. We zullen de zwaksten niet uit het oog verliezen en doen een beroep op hen die voldoende sterke schouders hebben.’
Jaap Smit, emeritus-predikant, commercieel adviseur, directeur van Slachtofferhulp Nederland en momenteel de nieuwe voorzitter van het CNV. Niet direct leider in een boodschap die zich leent voor een demonstratie op het Museumplein. Bedachtzaamheid, duurzaamheid en evenwicht: “lid van het CDA.”
Daar breng ik graag een toost op uit! Want het onzalige idee van van belasting op weken naar belasting op consumptie kan niet anders dan uit de koker van staatssecretaris Mr. Drs. Weekers komen. VVD. Ook dat staat ergens voor. De wreker(s). Voor dat voormalige beleid van bijvoorbeeld Bos. De steun die verleend werd. En het lage lonen land wat mogelijk door een lagere belasting op arbeid en winst moet verbeteren. Het via de achterdeur binnen halen van schraalhans. De broekriem die afhangende konten dient te ondersteunen. En de verborgen armoede die toeneemt. De voedselbanken die neen gaan verkopen. De nog grotere scheiding tussen arm en rijk. En krabbers die in de mist verdwijnen. Stel ik me zo’n beetje voor. De vlucht in verdoving. De drank. De drug. En het bespoedigen van nog meer einden. Een daling van de gemiddelde leeftijd. En opeens het gegeven dat, door die veranderde omstandigheden mensen opeens weer op 55 jarige leeftijd mogelijk hun pensioen kunnen gaan behalen. Proost!
DRONKEN
De kroeg ligt er verlaten bij
de stemmen, opgeslokt in
bruin vergeelde muren
dronken zij en lachten
tegen buren, voor een
avond vergaten zij
de kroeg verhult de
opgeslokte stemmen,
dronken.
Circa duizend ordebewakers, waaronder 500 man mobiele eenheid. Begeleiding van supporterstreinen door helikopters. Verscherpte kaartcontrole, ingrijpen bij ongewenste spreekkoren en een welhaast militair opgezette organisatie om een spelletje te kunnen spelen. Voetbal, maar dat begreep JU al.
En een hoogleraar met een even simpele maar zeer eenvoudige suggestie: “noem het boerenjongenslogica, maar waarom speel je de eindstrijd niet elders” Voorkomen is beter dan genezen. Bestuurders blijven in dit soort situaties in een standaard gedachtepatroon hangen.” Ira Helsloot, hoogleraar crisisbeheersing aan de Vrije Universiteit. En de KNVB-directeur Henk Kesler die vreest dat Aboutaleb door de veranderde omstandigheden alsnog zal besluiten tot een verbod. ’70 jaar na dato moet die ‘kankerstad’ weer helemaal plat geeft iets weer van de strijd aan woorden die de dwazen tot hun beschikking hebben: het geluid van Stuka’s wat nog gierend in de hoofden van hen die dat bombardement overleefden doorgalmt…
Ik stop er voor vandaag weer mee want ben ik niet veel meer dan een doorgevende moralist”! Ach, waarom niet zou ik bijna willen zeggen! Dus, bij deze!


iGer.nl
Een jaar geleden. De toestand toen. De huidige zaken nu. Veel verandert…”!