Intrigerend


IMG_1815
Wacht…er zou nog een trein kunnen komen! Dat is best een intrigerende tekst. Maar die trein zou weleens vertraging kunnen hebben, dan wel dat juist die trein door pech is uitgevallen, dan wel dat er sprake is van een onveilig sein. Het baanvak niet wordt vrijgegeven, omdat het ‘aanraken van de draden levensgevaarlijk is.’ Ook zo’n pakkende tekst, waar menigeen geen aandacht (meer) aan besteed. Gelijk enkelvoudige en dubbelvoudige Andreaskruisen niet veel meer te bieden hebben dan het mogelijk waarschuwen van mensen die willen oversteken. En daar wil ik eigenlijk vandaag naar toe, het oversteken. Hoe vaak steekt de mens over” Hoe vaak zijn het gedachten die juist van het oversteken een levensgevaarlijk risico met zich meebrengt” Of het gegeven nog even snel het pad te passeren en geschept te worden door een nogal haastige medeweggebruiker” De spoed waarmee de haast wordt afgedwongen. Het oversteken dat de Styx tot leven brengt, Charon die de roeispanen hanteert en het volgende rijk dat ons te wachten staat. Bij wijze van spreken dan. Ik heb tot op heden nog niemand gesproken die het op een ‘heen en weer’ tje heeft gegooid. Het zal dus altijd wel de vraag zijn in hoeverre dat ‘andere rijk’ tot de verbeelding van de sterveling is gaan behoren, dan wel dat mensen, herrezen uit een diep coma, hun bevindingen van juist die andere wereld wereldkundig maken. Oversteken. Gelijk oversteken als ooit in het verleden spionnen tegen elkaar werden uitgewisseld. Hoe ik hierop kom” Men vraagt en ook ik ben in blijde afwachting van dat wat gedraaid wordt. Althans, daar heeft het voor vandaag veel van.


IMG_1822
Iets met draden. Iets wat mogelijk als een trein loopt. In dit geval een grasmaaier. Elektrisch aangedreven, dat weer wel, en de draden lieten het gereld afweten. De contacten liepen die keer moeizaam. Maar uiteindelijk, het lukte om een krop sla in een groene confetti om te zetten. De man in de m mast verloor als het ware zijn kop. Gelijk op die schildering in het Muiderslot mensen worden afgebeeld met kolen in plaats van hoofden. Associaties, ik kan er bloemrijk mee uit de voeten. Maar of het verhaal van vandaag net zo bloemrijk is, waag ik te betwijfelen!


IMG_1823