Inleiding naar vijftien delen… en nog wat meer!


IMG_8325
Goed dat er sprake kan zijn van een vooruitwerkende hoeveelheid aan tijd en navenante omstandigheid. En de regel zegt dat er van deze constatering geen hout klopt, gezien echter de hoeveelheid hout die de laatste tijd gesneuveld is, komt het hierop neer dan dat ik me prepareer op de oversteek die ons straks te wachten staat. Waar Engeland ooit de golven beheerste, heeft ook dit Verenigd Koninkrijk aan grootte ingeboet. Toch zijn her en der op de aardkloot nog wel degelijk Engelse invloeden te vinden, gelijk ook ons Koninkrijk sporen uit het verleden heeft achtergelaten. Daar gaan wij heen en zullen er ongetwijfeld nieuwe dan wel andere indrukken te verwerken krijgen, terwijl mijn indrukken van Duitsland ternauwernood een plek hebben verworven in mijn hoeveelheid grijze cellen. Laat staan dat de voorlopige selectie van beelden die ik straks van plan ben aan het totaal van bezigheden toe te gaan voegen in staat is om de plaats dan wel de positie die een rol hebben gespeeld in dit geheel nader te kunnen duiden. Ik bedoel hiermee te zeggen dat dit schrijven slechts een inleiding is voor dat wat de ander te wachten staat. Een overvloed van woorden, zinnige- en in de regel ook de nodige onzinnige zinnen, een brij van woorden en alles wat dies meer zij. Waarbij het gelukkig niet aan de goed verstaander is om daar al dan niet nota van te nemen. Om vervolgens, nadat deel vijftien is gepasseerd een volgende reeks wetenswaardigheden voorgeschoteld te krijgen. Dit keer meer plaatjes dan dat de praatjes in veel mindere mate een rol gaan spelen. En wanneer ik de wens uitspreek dat van enige continuiteit sprake kan zijn, ach weet dat het neurotisch deel van mijn karakter daar bijzonder veel vrede mee heeft. Want in de regel weet je niet wat de toekomst in haar schoot weet te verbergen en kan het hooguit iets van genoegdoening zijn dat mij in staat stelt om te doen wat ik denk te moeten doen. Ik kan het eenvoudigweg gewoon niet laten!