ingehouden

20090426-1240692611N2504broek1145

Beroeps Praktijk Vorming. Een omschrijving voor een bepaalde harde werkelijkheid. Een beetje in de lijn van wat Donner zich voorstelt. Omtrent de AOW. Ook met zwaar werk. Deze bewindsman voelt er weinig voor mensen met zware beroepen op voorhand te ontzien. Volgens hem moet eerst worden geprobeerd mensen met zwaar werk, tijdig van baan te laten wisselen. Jophoppen dus. Kiezen voor arbeidsmodel twee: het flexibele Angelsaksische model van ‘hire & fire.’
Het Rijnlands of Europees-continentaal model kenmerkt zich door langdurige arbeidsrelaties en grote baanzekerheid.

Zoals mij een maand geleden die speciale brief ten deel viel. Een arbeidsverleden wat ooit begon in Militaire Dienst.
En de zorg. En het onderwijs. En dat laatste wat ik de laatste jaren minder van harte deed. Omdat er sprake kan zijn van een verminderde motivatie. Juist door een bepaalde mate van flexibilisering. Dan wordt het bijkans een vorm van bezigheidstherapie… Minder oog voor de intrinsieke waardering en de daarbij behorende prestatie… Demotie in optima forma hetgeen de eindafrekening door het middelloon automatisch op losse schroeven weet te zetten. Een implicatie voor een andere toekomst, waarbij de huidige discussie zal opschuiven naar 70. Zeventig…
De Vooropleiding. 3 maanden de gelegenheid krijgen om kennis te maken.
Een vleugje geschiedenis. Een vleugje handvaardigheid. Een vleugje bloemschikken. Een vleugje kennis.
Een vleugje mensen leren kennen. Een vleugje jezelf mogen meemaken.
Een vleugje van dit en een vleugje van dat andere…

Niet geheel beseffen waar voor te kiezen.
Niet geheel doordrongen zijn van het fenomeen mens.
De waardigheid. Menswaardig bezig zijn. En de onwaarschijnlijke waarachtigheid van juist die andere mens.
Die zijn of haar verhaal niet altijd kan delen. Omdat dit onnavolgbaar is.

Omdat dat verhaal niet altijd in het juiste luisterend oor verteld kan worden. Zonder meerdere gevolgen.
Vaak nadelig. De medicatie kan worden verhoogd. De ‘time-out.’ De isoleer…
Er door anderen gezegd kan worden niet teveel waarde aan dit verhaal te gaan hechten.
Omdat zij al die andere ervaringen met zich mee dragen.
Of de signalen op een eigen wijze zijn gaan interpreteren.
Door kennis. Door ervaring. Door die harde werkelijkheid, die als vanzelfsprekend, leven op losse schroeven weet te zetten.
De stormvloed van de manie, de paranoia die van de ander afdruipt,
de schijnwereld die zich als een stemmenstorm weet te manifesteren, de imperatieve hallucinaties die zich voordoen…

De felle bevelen. Honden die blaffen. De klank van ijzers onder schoenen. Het luchtalarm. Schoten. En de stilte.
Na dit geluid. Soms vergezeld gaan van beelden. Door de herinnering. De dagen die weer aanstonds zijn.
En de preken die her en der van diverse kansels werden verkondigd.
Die ervoor konden zorgen dat de prediker gegijzeld werd.
En dat voor die gevolgen niet altijd kon worden ingestaan…

Oorlogstrauma’s.
Nu steeds meer ontdaan van het karakter ’40-’45.
Maar nog steeds woeden her en der oorlogen.
En nog steeds worden mensen hier slachtoffer van.
Nog steeds staat daar dat Gerechtshof. In Den Haag.
Nog steeds zijn er ook mensen nodig die hun oor voor dit leed willen lenen.
Die pogen zich daar een voorstelling van te maken. Bereid zijn om daar een gerichte opleiding voor te gaan volgen.
De afweging maken tussen doen of laten, tussen doorgaan of stoppen. De keuze voor hoofd, hart en handen…

Zwaar”! Ach, ten dele. Want welke verantwoordelijkheid je ook tegen komt,
je zult blijven afwegen, je dient te blijven kiezen. En juist dat dienen speelt een belangrijke rol.

De roeping of dat beroep. Het dienen of het laten. En juist dat laatste verantwoord dienen te doen. Ik geef het JU te doen!

20090426-1240692725N2504broekopl1147

B.V.P.

Onschuldig
kiezen, een beroep
dat een beroep
doet op
verregaande
medemenselijkheid;

de draaikolk
kent nog
weinig
wervelingen

hun wereld
wentelt om
en ziet er
stralend uit

empathie
een vreemd
woord

gevoelens
voor de ander
drijft hen

genadeloos
het diepe in

vraagt hen
hun tol
straks

te betalen.

20090426-1240696112N_MG_5408

In opsporing verzocht: pirate of Alkmaar, number 060547