influenza on a man's mind

Een uitnodiging. Waarop ik inging. Omdat ik aan bepaalde criteria voldeed. En de kranten ook toen al daaromtrent berichten. De griep. En de kwetsbaarheid voor bepaalde categorieën mensen. Waar ik op dat moment glansrijk aan voldeed. En uit nood die gang ging. Om op die bepaalde datum die prik te gaan halen. Mocht deze tijd mij niet schikken, mocht ik samen met iemand anders of ‘s avonds van 19.30 tot 20.00 komen. U moet deze kaart meenemen, Zonder kaart geen griepprik! Heeft u koorts (>38,5) of een allergie voor kippenei-eiwit meldt dit dan bij de assistente. En de verantwoording met een zeker schouderophalen tot me nam. Niet veel later zou ex-minister Klink zich vergissen in de hoeveelheid anti-virale middelen tegen de Mexicaanse griep. Vandaag meldt de krant vier nieuwe doden door Mexicaanse griep. De sluipmoordenaar die zo ‘sneaky’ muteert. Zo’n mutantje dat voor ninja studeert. En zich schuil houdt in open poelen. In open ruimten. In open omstandigheden. En gelijktijdig het transparante van de wereld bestendigt. En toch transmuraliseert. Waar handen wassen niet tegen bestand is. Waar hoesten de wolken verspreiden. En waar oppervlakten onder verscholen gaan.


iGer.nl
Waarom een griepprik”
Alle mensen van 60 jaar en ouder komen in aanmerking voor een griepprik. Ook mensen met een chronische long-, hart- suiker- ziekte, nierpatiënten en mensen met verminderde afweer komen in aanmerking.
Griep kan bij U ernstige gevolgen hebben! Daarom is het belangrijk om deze prik te halen!
Met vriendelijk groet,
Uw huisarts.
Geen hartelijke groet dit keer. Of amechtige dan wel suikerzoete. Geen gekleurde groeten noch wat rafelige dan wel rimpelige groeten. Want dat kan natuurlijk niet de bedoeling zijn. Want juist die mensen hebben het al zo zwaar. Juist onder die mensen vallen de doden. Ernstig zieke mensen die deze griep daar nog eens overheen krijgen. En wat ervoor zorgt dat het dodental sinds oktober vorig jaar nu op elf gevallen staat. Maar het aantal opnames steeg van 148 naar 288. En dat zorgt er dan weer voor dat het onderzoeksbureau Nivel er zich mee gaat bemoeien. Dan ook kondigt het RIVM zich aan. Op grond van getallen kan het dan weer zo zijn dat er sprake is van die daling, waardoor het aantal gevallen van Mexicaanse griep ook weer zal zakken. Dan ook heeft het er veel van dat de cirkel toch weer rond is. Gegaan of geworden. Die vraag blijft wat duister. En zal uiteindelijk wel achter inkt verdwijnen. Of in de statistieken.
Wat te doen” Ik val onder verschillende categorieën. Op grond van mijn leeftijd zeker van een prik. Op grond van een verworven ziekte zeker van een prik. Op grond van een gezondere levensverwachting: verzekerd van een prik. Goed dat ex-minister Klink zo voortvarend met deze prik aan het ‘spuiten’ ging. Zo kan een groot gedeelte van Nederland behoed gaan worden. Het probleem kan zijn dat er misschien nog weer een variant van het virus waartegen werd ingespoten de kop op steekt. Krijg ik alsnog nog de griep.


iGer.nl
Circulair. Ik denk ook wel eens dat virussen ongebreideld in mijn kop tekeer konden gaan. Ik iedere keer opnieuw een onuitgesproken kans geboden heb. En dat het daardoor komt dat, naast de kwinkslag, mijn relaas regelmatig kant noch wal besloeg. Dat de vrije associatie die ik huldig zo vrij was dat het touw geen aanknopingspunten meer bood. Zich ook niet liet verleiden om aan elkaar geknoopt te worden en ik, op een ander moment, niet veel meer kon doen dan mijn eigen Gordiaanse knopen door te hakken. Gepijnigd naar de losse eindjes keek en dan alsnog de oplossing aan mijn oog voorbij liet gaan. Ik het kwijt was. Recht toe, recht aan een makkelijker weg, ik dit niet altijd voor ogen had. Een betrekkelijk milde vorm van autisme. Of noem het liever de ‘blinde vlek’, de plek waar de zenuw in- dan wel uittreedt. Voor in al die andere gevallen: raadpleeg de gebruiksaanwijzing. En die is spontaan verdwenen. ‘Tijdelijk uitgewist’ gelijk die andere virussen ons nog steeds weten te vinden. Die door muren heen kruipen, glibberen en zich als Trojaanse paarden manifesteren. Wormen, voetangels en klemmen in een ongekende graad. Vernietigers dan wel een gigantisch onzichtbaar leger vormend, waarmee hele systemen kunnen worden geblokkeerd. Vernietigd in een druk. Op een bepaald knopje. De aanval ingezet. En de wereld die stilvalt. Noodaggregaten die dienst weigeren. De juiste commando’s ontberen. En dit keer geen machtige hand die wordt opgestoken. Als in 1903.
Toen Albert Pieter Hahn verslag deed van de Spoorwegstaking. Door middel van een politieke prent met het onderschrift: “Gansch het raderwerk staat stil, als uw machtige arm het wil!”
Zo bezig zijnde brengt mij voorwaar weer in strijd met mezelf: zal ik dit doen dan wel laten…
Echter als ik de dingen laat loop ik een zeker risico dan dat ik de dingen toelaat en als ik deze toelaat loop ik een ander risico. Risico’s zijn echter niet te vermijden. Zonder risico vaart geen verzekeringsmaatschappij wel. En zonder verzekeringen wordt het een grote onzekere bende. Dus verzeker ik mij ervan dat ik gezekerd ben. Dat het touw niet direct om mijn nek komt te hangen maar vastzit aan een riem. Een riem die dan weer schuilgaat achter de niet zichtbare ketting van overheidswege verstrekt. In de vorm van dat specifieke ministerie. Iets met volksgezondheid daarin…
En of ik allergisch ben: tot op heden nog niet, maar zal ik dit nooit eerder weten dan dat ik mij, niet geheel belangeloos, aan de prik heb blootgesteld. Om de zoveel keer een rondje gezondheidszorg: straks word ik nog een junk…


iGer.nl
Dit is een boodschap met uitsluitend goede bedoelingen!