in PET to

Stel … dat deel twee van in petto achterweg blijft. Dat zou dan toch een trieste toestand zijn. Juist omdat ik mij zo had verheugd. Op gisteren. En dat het vandaag simpelweg bij dat in petto zal blijven. Dat kan ik mezelf en de hele goegemeente niet aandoen. En doe dit dan ook niet!
Buiten het feit dat het altijd weer een genoegen is medestanders te ontmoeten in de sociëteit, was het ook weer een bijzonder genoegen Bas de hand te kunnen schudden. Een begenadigd fotograaf die van zijn, door Jan aangestoken interesse, zijn beroep weet te maken. Simpelweg door het vastleggen van dagelijkse zaken. Eenvoudig gezegd: het straatleven. Dit echter op zo’n wijze doet, dat ieder beeld een verhaal vertolkt. Dan neigt het niet alleen naar kunst, maar is dit! Want zijn beelden verhalen als het ware van een wereld waarin velen zichzelf weer tot individuen weten te positioneren. Eigenlijk tot een enkeling in dat totaal van zeven miljard. Volgens de huidige stand van zaken. Mensen kijken. Mensen kijken terug. Mensen staat niet altijd stil bij de man met het toestel. Als mensen daar dan bij stilstaan valt het op dat zij zich, misschien even, dat moment realiseren, voor zij verdergaan op de weg van hier naar daar.


iGer.nl
Bas valt, naast zijn verregaande bescheidenheid, op door het enthousiasme waarmee hij mensen laat delen in de visie die hij op zaken heeft. Dat blijkt als hij vertelt op welke manier hij invulling geeft aan zijn straatfotografie. Naast daglicht, waar hij gebruik van weet te maken, werkt hij ook met flitsers die in verschillende hoeken en standen van invloed kunnen zijn op het beeld dat hij voor ogen heeft. De positie die hij kiest, het liefst in de buurt van kruispunten en mensen die elkaar, op alle mogelijke manieren, trachten te vermijden. Waardoor niet alleen het individu aan belang wint, maar gelijktijdig het solitaire dat de mens in het algemeen typeert, naar voren laat komen. Een enkel moment dat met een ander kan worden gedeeld. Het andere moment waarop al die enkelingen weer het sigma van de mens en de massa gaan dragen. De blikken. Gezichten waar van alles van af te lezen valt. Over het algemeen vrij norse gezichten. Of zijn dat juist de dagelijkse uitdrukkingen” Zijn dat mensen die zich permitteren het masker te laten vallen” Uitgestreken gezichten. Geplooide gezichten. Rimpelloze gezichten. Afgeleefde gezichten. Vermoeide, gestresste gezichten. Gezichten van een nog onbezorgde jeugd. Kinderkoppies die vertederen. De puber. De adolescent.en zo her en der een verdwaalde grijsaard. Jachtige mensen. Trage lieden. Een uitgelaten groep meiden. Stoere jongens. En alles wat verder in die smeltkroes past.


iGer.nl
Bas legt ze vast. Bas ontmoet ze. Komt ze tegen. Wisselt een enkel woord. En dan verdwijnen die mensen. Niet voordat ze zijn vastgelegd. Even vanuit een zekere anonimiteit naar voren gekomen, voor ze naamloos weer verdwijnen. Bas heeft zichzelf een opdracht opgelegd. Een gewetensvolle opdracht, waarbij hij ervan uit gaat dat hij daar nog een bepaalde tijd voor heeft. Ook bij Bas komt dan een zekere gejaagdheid naar voren. Gelukkig laat hij zich, door die queeste, niet helemaal gek maken. Althans, zo lijkt het. Waar zijn passie naar uitgaat”


iGer.nl
Streetlife. De reden”
Op 23 mei 2007 vierde de wereld het begin van het Urban Millennium. Op deze datum leefden er wereldwijd meer mensen in de stad dan op het platteland. São Paulo is een van de grootste steden ter wereld, het is het culturele hart en de economische motor van Brazilië.
Die uitdaging heeft Bas voor zijn rekening genomen. New York had al het genoegen. São Paulo kent een vervolg. Azië staat vervolgens op zijn verlanglijst. Werken met opdrachten stellen hem in staat om, met een zeer low budget, de dingen te doen die hem ‘driven.’ Die drive straalt hij niet. Die drive zorgt er gelijktijdig voor dat Bas diep weet te gaan. Zeg dingen ontzegt. Maar dat doel nog steeds voor ogen heeft. Daar anderen weer door weet te motiveren. Te enthousiasmeren.


iGer.nl
Dat in petto wilde ik je niet onthouden. Door mensen als Bas te ontmoeten, vallen er weer diamanten te ontdekken. En dat juist in deze tijd! Voor wie er tijd, zin en gelegenheid voor neemt:
www.baslosekoot.com
Zo dat staat!