In de regel van de uitzondering!

Ging het gisteren over vandaag, kan het haast niet anders zijn dan dat het vandaag over morgen gaat. Waardoor het moment van nu ietwat naar de achtergrond wordt gewezen. Stel dta het anders zou zijn en dat de achtergrond wordt ingeruild voor een voorgrond, dan vallen alle decorstukken in spaanders uiteen. Althans, dat zou ik me kunnen indenken ware het niet dat een kunstenaar daar mogelijk een totaal andere wending aan gaat geven. Noem het kunst en vraag je af wat dat met vandaag dat morgen niet is met dit gegeven te maken heeft. Welnu, het is vrij simpel: cultuurtutten. Een woord dat vriend Jan ooit heeft ingevoerd en waar wij in de regel nog steeds hartstochtelijk gebruik van maken. En waar dit ons heen brengt en welke paden wij verlaten, ook dat is iets waar we pas achteraf een idee over kunnen vormen. Het is eenvoudigweg een gegeven en wat de vraag is onbekend. Maar dat het ons in de regel voor verrassingen stel, ook dat is iets waar ik niet omheen kan. En dat wil ik ook niet, althans in de regel. Ik opteer nu eenmaal meer voor de uitzondering, hetgeen waarschijnlijk te maken heeft met het feit dat het bijzondere mij meer aanspreekt dan het vanzelfsprekende. En daar laat ik het voor nu maar bij!