ik schaam mij (deel twee)

Want ook vandaag ben ik op zoek gegaan naar juistheden. Of waarheden. Of juist op zoek naar heden. Alle hedens zijn mij even lief. Onwaarheden, onjuistheden, waarachtigheden, zijnsheden dan wel haarheden, alles wat maar met dit heden te maken heeft. Zelfs deelheden zouden een rol kunnen spelen zolang de tijd er maar niet mee gemoeid is.


iGer.nl
Zo zou een suggestie kunnen zijn om het woord zoektocht (of mijn waarachtig schone woord Queeste!) eens in te tikken en te kijken hoeveel en hoe vaak dit als een hit in mijn beschouwingen een rol speelt. Tenminste (en ook dit woord komt bij herhaling terug als tegenhanger voor een woord als ‘inderdaad’ of de uitdrukking ‘zeg maar’, hetgeen “f op zinsbegoocheling “f op een stop- dan wel een steekwoord zou kunnen duiden”) als JU daar de tijd voor neemt. Of die tijd voor wenst te nemen.


iGer.nl
Want is de staande uitdrukking op de zin: “Wie dit leest is gek”, dan zou de uitdrukking “gekken en dwazen schrijven hun namen op deuren en glazen” ook enigszins aan kwaliteit kunnen inboeten. De aanpak van graffiti. Ook alweer iets dat in dit door calvinisme doordrenkte land wederom een aandachtspunt of speerpunt dient te worden. Natuurlijk zijn daar zaken ven derden meegemoeid. Natuurlijk kan er sprake zijn van een bepaalde vorm van vandalisme. Maar het brengt ook leven met zich mee. Als kunstuiting. Als typisch tijdverschijnsel. Als positief discussiepunt. Als teken van leven.
Er worden weer gevoeligheden geprikkeld. De smaak die zich weer laat betwisten. De snaren die in trilling worden gebracht. De instrumenten die worden gestemd en de spanning die zich van mensen meester maakt.
Vandaar voor vandaag een wat sip strip ver haal. Tenminste (en daar heb Ju hem weer!) als het aan mij ligt. Inspraak is mogelijk. Samenspraak nog veel beter! En of JU met mij op zoektocht gaat” Mijn atlas draait de draaier weg”
OMSLAG
Ik lieg niet
als ik stel
dat mij de waarheid
onthouden wordt;
als ik de waarheid
onthoud,
lieg ik.
ONZIN
Om het “”n
of het ander te
verwezenlijken,
is nutteloos
tijdloos,
het tijdloze
nutteloos
teloor gegaan.


iGer.nl

Maar ook een brief apart

Een brief die ik JU bepaald niet wens te onthouden. Het gaat niet alleen om de inhoud maar zeker ook om de betrekking. En die betrekking”
Zelfmoord
‘patiënt afhouden van zelfmoord’ (NHD 20/4). De fracties van CDA, SP en ChristenUnie vinden het ongepast dat instellingen voor de geestelijke gezondheidszorg in bepaalde situaties patiënten laten lopen om zelfmoord te plegen. Instellingen voor geestelijke gezondheidszorg die patiënten laten gaan om hun leven te be”indigen, zouden direct een beroepsmaatregel en een dwangsom opgelegd moeten krijgen van de Inspectie van de Gezondheidszorg. Ook zou minister Klink van Volksgezondheid hier moeten ingrijpen. Want een mens heeft niet de vrijheid om zelf een einde aan haar of zijn leven te maken. Door deze mensen, patiënten, de straat op te sturen vormen ze direct een gevaar voor de samenleving. En dat gaat nog verder als die patiënten zich voor een tram of trein gooien, met alle gevolgen van dien. Dat bezorgt de dienstdoende machinist en de hulpverleners trauma’s. sommigen komen voor hun verdere leven in een diep dal terecht en belanden zelf in het hulpverleningscircuit. Het is een schande dat mensen zoals emeritus professor en hoogleraar G. Braam – hij zou beter moeten weten – eerder in deze krant schreef ‘dat het tijd werd voor een nieuwe wetgeving voor het levenseinde.’ Wij, mensen en ook patiënten (hetgeen ook mensen zijn”), zijn afhankelijk van onze Schepper.. Hij neemt en geeft het leven. Hulp bij zelfdoding moet verboden worden. De christenpartijen moeten ervoor strijden dat een dergelijke wetgeving er niet komt. De Nederlandse patiënten Vereniging (NPV) in Veenendaal heeft op de website een actie en hulplijn die 24 uur per dag te bereiken is. Zij bieden professionele (christen) hulp aan iedereen die in grote nood verkeert. Dat geldt ook voor psychiatrische patiënten. Zodat een dergelijke wens tot de dood niet meer nodig is. Uit de Bijbel kun je hulp en kracht putten.
Aldus J. VERBEEK uit Schagen. In een ingezonden stuk. Woorden die een andere invalshoek naar voren laten komen. En die invalshoek wil ik vandaag wat laten sluimeren. Als de sluierbewolking van gisteren. En na deze dag zal de aankomende week zich in alle glorie denkelijk gaan manifesteren. Mogelijk met de hand van Hem” en ik de hoop uitspreek dat Hij daar niet de hele week de Hand in zal gaan hebben! Dus mocht Ju op weg gaan”
Me dunkt dat het teken voor deze week zich duidelijk manifesteert en dat de verleiding om afleiding te zoeken zich grotelijks voordoet”


iGer.nl
Welke zoektocht”!