……….ies!


iGer.nl
Er zal altijd wel iets beklijven. Is het niet een centraal perspectief, dan staan kikvors- en vogelperspectief garant voor een wat afwijkend standpunt. Is het niet een naam die doet denken aan een Andre, dan bestaat de mogelijkheid dat deze wordt vervangen door Andreas. En kan het soms niet direct een Hollandse associatie naar voren brengen, staat de naam Michel Szulc-Krzyzanowski (Oosterhout, 23 april 1949) garant voor de sequentie. Vandaag volgt immers de laatste aflevering van de afgelopen drie dagen. En dan denk je misschien dat je hiervan verder verlost wordt, maar is het mij helaas gelukt om ook de aankomende twee dagen met dit geheel door te blijven gaan. Het moet gezegd, ik heb de neiging om mezelf wat voorbij te hollen dan wel er ongeremd met deze opdracht vandoor te gaan. Ik bied echter geen garanties: in die zin dat het voorrecht om op deze manier met opdrachten in de weer te gaan mij geenszins belemmert om terug te grijpen in mijn verleden. Waarmee ik simpelweg probeer aan te geven dat mijn archivering ook nog enige bemoeienis zou mogen ontvangen!
Welnu, voor vandaag de laatste twee bijdragen. Het moet gezegd dat een desolaat gebouw altijd wel weer mijn oog weet te binden. Mijn camera opzoekt en de resultaten, veelal onbewerkt, ook navenant zijn. Mijn horizon nog wel eens wat graden uit het lood staan, maar mij dat absoluut niet stoort. En zo zijn er wel meer zaken waarvan ik denk dat ze de toets der kritiek niet zullen doorstaan. Ik me er dan maar met de kreet van de goed bedoelende amateur kunstenaar vanaf maak. Maar ook dat zij mij vergeven. Althans, daar ga ik voor mijn gemak vanuit. Gelijk ik wel vaker van mijn gemak uitga, zonder mezelf als lui te benoemen. Gelijk jong en lui in de toekomst garant zou kunnen staan voor oud en lui. Je het dan veelal over je ouders hebt. Dat gaat niet meer op wanneer beide oudelui in een andere wereld vertoeven…
Westerlicht. Ooit een Residence voor ouderen, niet veel later een bejaardenhuis en in een recent verleden een verblijfplaats voor jongeren. Studenten die tegen een redelijke vergoeding gebruik konden maken van ooit de mogelijkheden die dit huis hen bood. Momenteel geplaagd door leegstand, niet alleen door de huidige tijd, maar meer door de omstandigheid dat men niet weet wat met dit gebouw aan te vangen. Want ook nu hangt aan goede raad een prijskaartje. Daarnaast heeft Erik het gewaagd om met een suggestie te komen omtrent zijn vervolg. Dan mag ik aannemen dat wij van zijn sequentie nog niet af zijn. Weet dat ik ook dan in staat zal zijn om mijn artistieke kwaliteiten weer aan dit medium toe te vertrouwen. Waarschijnlijk tot vervelens toe…


iGer.nl