Iedereen = …

Iedereen is gelijk. Maar sommigen zijn meer gelijk dan anderen. Neem nu, om een uitgangspunt te hebben eens de volgende vijf persoonlijkheidsdimensies als uitgangspunt. Diekstra noemt deze The Big Five. En je hoeft niet eens naar Afrika te reizen om deze op een ander dier van toepassing te laten zijn. Neem een varken als voorbeeld voor ogen. Dimensies die hier een rol in spelen zijn de volgende: extravert – introvert, goedmoedig – koppig, zorgvuldig – onzorgvuldig, emotioneel stabiel – emotioneel labiel en progressief – conservatief. Maar als een varken je niet genoeg is kun je dat inruilen voor een mens. Een machthebber desnoods. Of een baas wanneer deze je meer aanspreekt. Wanneer je verder weet dat onze positie op die dimensies voor een belangrijk deel erfelijk zijn bepaald, maar dat ook opvoeding en ervaringen hier een rol in spelen, kan een volgend plaatje naar voren komen. En wanneer eerder genoemde Diekstra ten aanzien van het uitgangspunt dat iedereen gelijk is het volgende omschrijft als van toepassing zijnde op een wereldfiguur, komt het volgende naar voren: extreem extravert, extreem koppig, meer dan gemiddeld onzorgvuldig, conservatief en emotioneel labiel wordt een beeld geschetst van een persoon die er persoonlijk garant voor staat om…. iemand die sociaal hyperactief is, die onophoudelijk reacties bij anderen afdwingt, iemand die constant op jacht gaat vanwege alle opwinding en risicovolle beslissingen die veelal succesvol uitpakken, extreme koppigheid gekoppeld aan zeer onaangenaam, agressie, arrogant, dreigend, explosief en zonder enige empathie tekeer gaand gedrag. En dat alles in het belang van de betrokkene, dewelke het slechts om een zaak gaat: als taaiste, als overwinnaar, tevoorschijn komen. Het gevolg is dat er tussen hem en talloze anderen altijd spanning op de lijn staat. Boze spanning. Risicovolle spanning. Ga niet met hem in competitie, blijf koppig zoeken naar gemeenschappelijkheden en laat hem vaak genoeg daarbij de eerste viool spelen. Het is niet anders. Wen er maar aan. Marine rukt op, Geert ruikt zijn kans, Erdogan bevindt zich reeds op die troon en Tsaar Vladimir… Was het Nero of Galigula of toch Julius die vergelijkbare gedachten in daden wisten om te zetten”!