Idee"!

Het is een idee, maar in de regel valt dit niet mee. Een tentoonstelling organiseren dat een beeldend karakter van de betrokkenen tentoon spreidt. Hetgeen veronderstelt dat juist die betrokkenen zich ietwat kwetsbaar opstellen. De andere kanten van hun zijn naar voren brengen en dit doen onder de noemer van fotografie. Ieder heeft nu eenmaal wel iets te vertellen, dan wel iets te verbergen. Gelijk ieder, naast een harde kant, een kwetsbare kant tot zijn of haar beschikking heeft. Maar zich daar niet direct op voor laat staan. Een idee. Vaak gaat het in de regel met ideeen dat die spontaan in het ronde archief verdwijnen, dan wel op een hoop worden gegooid waar niet veel later de figuurlijke brand in wordt gestoken. Er wordt dan, in de regel, niet meer over gesproken en de orde van de dag vraagt wederom alle aandacht. Maar soms, zo af en toe, spelen oude gedachten spontaan weer een hoofdrol. Gelijk deze mogelijkheid. Geen idee echter wie de mensen kunnen zijn die zich hierdoor aangesproken voelen. Geen idee ook wie de mensen zijn die kennis nemen van dit idee, laat staan dat mijn verwachtingen te hooggespannen zijn. Of dat mensen gebruik maken om met mij een nadere verdieping dan wel een inhoud aan dit idee te gaan geven. ‘t Kwam nu eenmaal op als kakke’ en de wetenschap dat ik vorige week nog langs de secreten van Alkmaar vertoefde, heeft dit idee mogelijk naar voren gebracht. Kwetsbaarheid en het verborgen mysterie: een schone combinatie die wel degelijk een nadere uitwerking behoeft. Ik stel me hierbij open. Mocht het zo zijn dat je niet direct een zichtbare reactie kenbaar wilt maken: Contact biedt de mogelijkheid om… kijk naar je uit! Bij deze…
Dat was deel I.
IMG_2081
Deel II en deel III zien er ietwat anders uit.


IMG_2073


IMG_2074
Tenminste, wanneer je mijn interpretatie van de ‘Kunst van het Delen’ als zodanig ziet. En het mocht geen toeval zijn dat Marja Bak-Aal haar opwachting maakte en ik het genoegen had haar smaakvol vast te leggen. De vrouw in het veelkleurig goed.


IMG_2082


IMG_2090
Daarnaast de opening van Zomer op het Plein, waar Rogier Pelgrim het genoegen smaakte de aftrap voor dit seizoen voor zijn rekening te nemen. Dat de zon en het feit dat de winkels in de stad open waren, kon aan zijn enthousiasme weinig afbreuk doen. En dat hij vandaag als uitsmijter gaat dienen…


IMG_2096

zijn/haar dan wel haar/zijn dan wel het zal zijn/haar wel wezen, ware het niet dat hij de hare(n) was en zij die van haren hem…IMG_2098
Desperado van de Dutch Eagles als uitsmijter. De kleuren van Zomer op het Plein zijn dit keer ‘retestrak’, althans wie oog heeft voor het geel dat de Banner van dit gebeuren vertegenwoordigt…


IMG_2100