Humor ontzorgt


iGer.nl
Noem het inspiratie. Noem het gedachten. Noem het, voor even, een overdenking. Noem het een vorm van kijken. Noem het zoals het er staat. En laat daar dan weer JUW eigen gedachten mee aan de haal gaan. Want als je er even de tijd voor neemt is dit een enigszins bizar verhaal. Zoals dit er staat. En toch”
Is dit de weg die een lichaam kan gaan bewandelen. Omdat de mate van zorgvuldigheid niet immer aanwezig zal zijn. Het systeem vloeiend overgaat in de andere systemen en al die systemen op de een of andere manier constant op zoek zijn naar dat evenwicht. Een biologisch evenwicht. Een statisch evenwicht. De dynamiek van de slinger. De balans. Ook ik ben mensen tegengekomen die de flarden van hun lichaam en de mate van zijn bij elkaar moesten rapen. Om nog iets van menselijkheid tentoon te kunnen spreiden. En ik prijs mij gelukkig. Omdat alles wat zichtbaar kan zijn nog zichtbaar is. En ook weer anders. Anders als op mijn bijgestelde rijbewijs. Met die code. 100. Het nummer dat ik had op D & B. Als ik gebeld werd. Als ik al gebeld werd. Voordat ook dit aan verandering onderhevig was.


iGer.nl
Want het zijn juist die veranderingen die ervoor zorgen dat er weerklank kan gaan plaatsvinden. Kijk om JU heen en zie de natuur die eigen wetmatigheden volgen. Ook daar valt niets tegen in te brengen. Gras dat groeit. Bloesem dat door de wijk waait. Verandert van wit naar bruin. Een mate van overlast kan gaan bezorgen. Of juist in huis wordt gehaald.
Als verlate voorjaarstakken. Of te vroege pinkstertakken.
Ook daar stroomt lichaamssap. Weelderig voor een deel en op een ander moment die staat van verdorring. Om het naderend verval te accentueren. Juist die boodschap over te brengen.
De stilstand.
En het genieten daar dan van. Juist door de tijd te nemen om die ogenschijnlijke stilstand op JU in te laten werken. De rust. En de ruimte onder ogen te komen. In een tijd die zich niet anders laat omschrijven dan de tijd van hiervoor. Omdat doorgaan en verandering inherent zijn aan elkaar.


iGer.nl
De opmerking die JU maakt als de spiegel JU de tijd voorschotelt. De rimpels. De plooien. De kleuren. De ongekende littekens. Van de tijd. Van alles wat het leven JU te bieden heeft. Te bieden kad. De kansen die zijn blijven liggen, de keuzes gemaakt en de gevolgen zich nog dagelijks voordoen. Maar waar JU van hebt genoten. Of de zaken die JU ergens hebt verstopt. Om ze te laten rusten. Of om te vergeten. Of om ze te wissen. Ook dat vergt energie. Ook daar hebben de systemen in JU een rol in gespeeld. Of spelen daar nog een rol in”
Geen berusting. Aanvaarding is een betere duiding. Plaatsing misschien nog wat duidelijker. Want als de dingen een plekje krijgen ergens in JU komt er, bijna automatisch, weer ruimte.
Voor de verandering. Voor de nieuwlichterij. Voor een andere kijk. Op de tijd. Op zijn. Op alles wat zich voordoet.
In JU. Om JU. Met JU. Door JU. En tussen JU en al dat andere.
JU en anderen. Mooi toch”!

Luister naar de klop, plaats en geniet. Zo zwaar zullen deze woorden vandaag niet vallen.””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””” Het is de Dag van de Verpleging!

KLOP
Verwoeste stad
mijn lichaam
hol orgaan
waarin de leegte
welig tiert
mijn levensstroom
aderen
ophouden te
kloppen
op de toegangsdeur
mijn geest
wordt bruusk
door de laatste
klop
verbroken.
Humor! Humor in de zorg. Daar zorgt de zorg dan wel weer voor. Bijvoorbeeld door de verzekeraar: Health care centre heet de fitnessclub van de FBTO. Onderdeel van weer een groter geheel.
Of de pr”preventieassistente. Een voorloper van de preventieassistente, die dan weer een voorloper kan zijn van de mondhygi”niste, de achterloper van de tandartsassistente, als voorloper van de tandarts. De ondoorgrondelijkheid van de rekening: symbolen die een onbepaalde wetmatigheid vertegenwoordigen die zich niet laten omschrijven:
zoals spuit elf als spuit 11 uitgesproken wordt en zich anders laat omschrijven. Als door het bovenstaande zichtbaar wordt, maar…
er is ook nog wat vrolijks te vermelden! Ik heb de eer om wat fotowerk tentoon te gaan stellen. In de bibliotheek van de Mare. En na wat strubbelingen gaat dit toch gebeuren!


iGer.nl
Alsof ik wat te vertellen heb, laat staan wat kan laten zien…