hou & trou

20091004-1254678767N0410trouwdans1172

Dierendag. Verwen eens een dier. Desnoods het dierlijke wat in JUzelf verscholen ligt. Aai eens een kat,
voordat een emmer water jouw rust weet te verstoren. Hoor dat gejank eens aan en stel JU voor dat JU,
in een duister bos eenzaam en alleen, gebukt gaat onder grote angsten. Waarbij het kraken van een tak
geenszins met een dier wordt geassocieerd…

Voor vandaag staat een andere bedreigde menssoort in de belangstelling. Vandaag, 5 oktober 2009 is het
weer de Dag van de leraar. Leraren in Actie (LIA), de nieuwe vakbond door leraren, voor leraren in het
voortgezet onderwijs, gaat deze dag van start. De kick-off van LIA vindt plaats in Caf” Schlemmer in
Den Haag om 16.00 uur. www.lerareninactie.nl 4 uur. En een cafe! Als dat maar goed gaat.
‘t Is maar dat JU het weet. De leraar in actie. Razend benieuwd welke kant het nu weer opgaat.
Want als ik zo de wrange vruchten van het afgelopen tijdperk nog eens tegen het licht houd…

3 oktober. Leidens ontzet. Weinig van vernomen. Neen, dan 8 oktober. 1573. Alkmaar en Victorie.
Van Alkmaar de Victorie. En het feit dat Brenda weer een jaartje ouder wordt.
Maar ook dat zal zij wel onder de vlag van ‘lekker belangrijk’ weten te scharen. Alsof het niet zo belangrijk is.
Weer een jaar waarin het ouder worden en het vak van leraar de nodige hoofdbrekens dan wel grijze haren
zal hebben opgeleverd. Maar welk vak kent dit gegeven niet”
Dat hele kleine bijna te verwaarlozen opvoedkundige aspect is eigenlijk van ondergeschikt belang.
Want opvoeden: ook dat doen kinderen van deze tijd geheel en al vanzelf.
Althans… als ik de sleutelkinderen voor ogen neem.
De overblijfkinderen. De kinderen van gescheiden ouders. De kinderen van vereenzaamde ouders.
De kinderen waarvan de ouder bewust ongehuwd is. Of waarvan een ouder is overleden.
Of beide zijn overleden. Kinderen met een ouder lijdende aan een psychiatrische stoornis. KOPPkinderen dus.
Kinderen van ouders waarvan de mogelijkheden beperkt zijn. Of juist de mensen met mogelijkheden
worden genoemd. De Stichting MEE. En de Stichting TEGEN. Dierenleed. Mensenleed. Kinderleed.
Natuurrampen. Ontwrichte oudergezinnen. De Stichting: ‘de armoe houd je netjes.’
De ‘ieder huisje kent wel diverse kruisjes’ Stichting. Of voor het dierenasiel.
Tegen de Asylfunctie in het algemeen. En daar dan weer een afsplitsing van.
Endegazomaardoor engazomaarverder.

20091004-1254678554N0410trouwdans1175(2)

Met dat alles ben ik het gedeeltelijk eens. Net als ik het eens was om in een coffeeshop een foto voor Roy
achter te laten. Een toegezegde foto. Een bijzondere foto door het feit dat er nu vier afdrukken van bestaan.
Hij mij de mogelijkheid bood over zijn schouder mee te kijken. Een foto ook die allang deze rubriek heeft
weten te behalen. Maar ik vandaag nog meer bijzonders tegenkwam. Een trouwbeurs in de Grote Kerk.
Waar ik op open monumentendag al plaatjes schoot van het interieur.
En nu de verzameling trouwauto’s oversloeg. De Rolls Roysen. De Traction Avant. De obligate kever.
En de Excalibur. Als er nu nog sprake zou zijn geweest van een verdwaalde Ferrari…

Neen. Onder de indruk raakte ik van die stille voorstelling. Tussen Grote Kerk met die beurs en
Theater ‘De Vest. De achtergrond opgefleurd met de Centrale Bibliotheek en Artiance.
Trouw, Huwelijk & Kunst. De dansende wezens. Zonder mond. In stilte en de wind die de paren in
beweging wist te brengen. En ik die die beweging weer vast wist te leggen. Gelijk die ander.
Met een verantwoord digitaal toestel. Ook zichzelf uitnodigde om geportretteerd te worden.
Dit met een grote grijns op zijn gezicht onderging.
En ik nog niet veel later Nic, Ellen, Silje en Jikke mocht aanschouwen. Het feit dat Dik met buikloop in bed ligt.
En mij verder op mijn stalen ros begaf. In het kader van dat eens zal het toch een eerste keer zijn geweest.
Eens ben je als je accoord gaat met iets wat van JU gevraagd wordt.
Eens gegeven…
EENS

Heb ik je toen
tekort
gedaan, met het
klimmen
van de jaren
groeiden wij

steeds dichterbij
steeds dicht erbij
reeds dicht er bij
zijn wij

steeds verder weg
van waar wij

ooit eens waren…

20091004-1254678322N0410trouwdans1174

of van dat andere eens: ‘er was ….’