Hoogtepunt

Togati. Een stoet van professoren in toga. Of liever gezegd een optocht van hoogleraren, waarbij de oudste faculteiten de jongere voorafgaan. En waar een rol van een pedel in de stoet de regel op de uitzondering vertolkt. De man van het Hora Est, vergezeld van een aantal slagen met zijn pedellenstok. Alhoewel een pedellenstok waarschijnlijk afbreuk doet aan de stok als zodanig. ‘Het uur is daar’, en wanneer hij zijn boodschap aan de goegemeente heeft verkondigd, wordt het debat naar aanleiding van de promotie stante pede afgebroken. Althans, dat stel ik me voor wanneer iemand de titel van Dr. voor zijn of haar naam kan gaan voeren. Heel anders is het wanneer iemand de titel van Doctor Honoris Causa wordt toegedicht. Iets omwille van de eer. Zo werd Joop den Uyl die Doctorandus was uiteindelijk toch benoemd tot Doctor. Kom daar tegenwoordig nog eens om wanneer deze ouderwets aandoende titel door Engelse worden ingeruild. Ph.D associeer ik met Dokter Phil maar die zal daar waarschijnlijk geen traan om laten. Tegenwoordig zijn het in de regel Bachelors en Masters. Mensen met het vernuft dat menigeen ontbeert. Universitair afgestudeerden en het zal mij niet gaan verbazen wanneer onze Mark ook nog eens zo’n titel in de wacht sleept…
Hoewel dat onze Mark met een grote berg zout dient te worden gelezen gezien zijn snode plannen om de zorgpremie op termijn uit de hand te laten lopen, door simpelweg te stellen dat de eigen bijdrage op het huidige niveau gehandhaafd blijft. 385 euro, en dat voor jaren. Dan te bedenken dat de BTW ook nog eens stijgt, dat iedereen in Nederland profijt zal hebben van de groeiende economie en voor je het weet… Het gaat vandaag weer eens helemaal over niets, hooguit dat wat foto’s van ‘t Oude Hof in Bergen je zinnen nog enigszins kunnen verzetten. Het feit dat Sacha de Boer daar exposeerde is voor vandaag het hoogtepunt van dit bericht!


IMG_9595


IMG_9596


IMG_9597


IMG_9598