hier & daar


IMG_2165
Als ik hier ben, kan ik niet daar zijn. Maar geregeld zou ik zowel hier als daar willen zijn. Dat kan niet, behalve wanneer ik mijn gedachten zowel hier als daar laat zijn. Er ontstaat dan een vorm die aan gespletenheid doet denken, ware het niet dat ik in het volle besef van mijn bewustzijn verkeer. Althans, daar ga ik voor mijn gemak vanuit. Hoe anders moet het zijn voor de mens die in een tweetal verschillende werelden is komen te verkeren. Waar een label aan wordt gehangen en het geheel ook nog eens in een verklarend Diagnostisch Boek door allerlei assen verder wordt bekeken. DSM V is op de markt en het wordt steeds makkelijker om ieder normaal mens van een uitzonderlijk label te voorzien. Want is het niet het een wat zo typisch voor jou is, dan is het juist het ontbreken van iets typisch dat jou dan weer als een potentieel zorgvrager kandideert. Denk je een insider te zijn, wordt het al snel duidelijk dat juist jij een outsider moet zijn. En wanneer je een poging doet om eens ‘inside looking out’ te wagen, is het geheel helder: gestoord! En niet in zo geringe mate. Wat je ook doet, hoe je het ook aanpakt, wat je nalaat te doen dan wel dat je met het volste vertrouwen en een identieke overtuiging al anticiperend teweeg brengt, het kan altijd anders uitpakken. Wanneer je dan bij de pakken neer gaat zitten, is het al snel duidelijk dat ook jouw niet geringe hoeveelheid Prozac geen uitweg meer bied…


IMG_2173
Ik ga lekker op mijn weg die ik gisteren ben ingeslagen. Niet dat ik wederom een ‘selfie’ heb ontdekt, neen veel meer zijn het wat beelden die ik daar tegenkwam en die ik hier laat zien. Van andere momenten en de mogelijkheid dat ik die morgen laat volgen door weer wat andere momenten, helpt mij door de dagen heen. Ik maaide het gras, deed met genoegen een plas en alles waarvan ik dacht… veranderde!