Hiep, hiep slaghagel & hagelslag

Een slag hagel in plaats van hagelslag. Zijner in plaats van Harer. Majesteit blijft gelukkig hetzelfde. Majesteitsschennis blijft verboden. Voorjaar met Kerst en najaar in april. Koningsdag in plaats van Koninginnedag. Bestaat Koningsnach’ misschien nog wel” 27 april in plaats van de 30e. Beledigen mag. Gekwetst worden ook. Wie had als eerste een kip in handen” En waar is dat eerste ei gebleven” Dat valt onder de wet voor faunabeheer en is daardoor ook verboden. Meeuwen vind je tegenwoordig op het land en het strand maakt een verloren indruk. Parkhof waar parkpop een deel van was, is vervangen door het IJkkantoor dat tegenwoordig het IJKgebouw genoemd gaat worden. En waar ooit bepaalde leerlingen Buitengewoon Lager Onderwijs genoten. Leegstand noodt ongenode gasten en waar graffiti ooit voor een kleurtje zorg droeg, is het nu wit wat schittert. En waar deze ontboezemingen op slaan, ook dat is een RAADSEL. Het grijs schittert, het verdriet van Belgie ging teloor en Zwolle maakt zich op voor een onvergetelijke Koningsdag. En in Alkmaar begon ooit de Victorie. Slam FM heeft 27.000 kaarten verkocht. Er bestaat een kans dat mensen door onderkoeling meer aan de thee met rum dan aan het bier verslingerd raken. Eigen drank meenemen is niet toegestaan, ook de Horeca hoopt een graantje mee te kunnen pikken. En zo draait vandaag en morgen Nederland door, terwijl de ons omringende landen zich opmaken om zondag 1 mei te gaan vieren. De Dag van de Arbeid die door de zondagrust wordt achterhaald. En ik nog steeds in blijde afwachting ben. Van een tweede serie uitvergrotingen die door een eerste zijn achterhaald. Terwijl de volgorde in tijd ietwat anders was. Ik bedoel maar, waar gaat het in het leven om” Bewandel ik met de regelmaat van de klok alle zijwegen die zich voordoen, of kom ik geregeld terug op de hoofdweg die uiteindelijk leidt naar mijn einde”! Laat ik er dit keer geen doekjes om winden, laat ik volstaan met een enkel beeld dat een collage is gaan vormen. Soms raak ik een verkeerde toets aan, speel ik een valse noot en laat niet veel later de noot kraken, opdat de pinda zich in het juiste gat bevindt. En over toetsen gesproken: de Citotoets verdient furore, het beeld van de juf dan wel de meester is terecht op een tweede plan terechtgekomen. En de stem van de ouders” Verstomd”! Welnee, zij hebben de juiste kijk op het kroost dat zij hebben ingeleverd en uitgeleverd. Maar waar op wordt afgerekend is het aantal leerlingen dat uiteindelijk de eindstreep haalt. En neem dat aantal af, dan komt een horde vrij. Die door vele honderden docenten zou kunnen worden genomen. Of worden dit onze volgende generatie ZZP’ers”! In te huren bij tekorten en uit te bannen wanneer het de overheid goed uitkomt. Harer werd Zijner en met dat staat Nederland als een huis nog slechts gedeeltelijk onder water. Hiep, hiep …


IMG_1943