'HET'

Ik kijk ‘het’ nog even aan! Waarbij het woord ‘het’ in dit geval geen enkele aanwijzing is omtrent het ‘het’ waar het ‘het’ dit keer om draait. Hetgeen deze woorden en volgende zinnen zo intrigerend maken. Want betreft het een gemoedstoestand, dan kunnen enkele registers zich openen. Betreft het een weerssituatie, dan zie je waarschijnlijk de nodige buien wel hangen. Misschien is er alleen maar sprake van een omstandigheid waarbij de factor tijd een rol kan gaan spelen. Let wel: kan. Want dat zich een mogelijke omslag zal voordoen, valt met geen pen te beschrijven zijn. Voor zover er een pen aan te pas komt. Want voor hetzelfde geld, geldt de wet van de tegenstrijdigheid. De contradictie als het ware. Neem nu, bijvoorbeeld, Lodewijk. Lodewijk die in het verleden fier de titel van mensenredder kreeg omgehangen. Lodewijk die, in al zijn bescheidenheid, zich daar niet op voor liet staan. Zich eenvoudig weg bekwaamde in het besturen van een stad, een doorsnee stad met een doorsnee bevolking. Waarbij de kracht van die stad onder andere een vastberadenheid was. Naast de heldhaftigheid die deze stad met een grote regelmaat tentoon had gespreid. Krakersrellen, Provo’s, Maagdenhuisbezetting en het schoonvegen van de Dam als uitzonderlijke fenomenen. Dan blijft nog steeds die vraag overeind. Wat kan ik bedoelen in dit kader met het woord ‘het'” Zelf heb ik geen enkel idee,laat staan dat ik met mijn ‘het’ de ander lastig val. ‘Het’ zal de ander daardoor waarschijnlijk ook een zorg zijn. Daarnaast; dat ik met ‘het’ aan de loop gaat komt simpelweg door die eerder genoemde Lodewijk. Lodewijk, die als minister van Sociale Zaken als volgt van zich heeft laten horen. In plaats van een ‘participatiecontract’ verlangt hij van toekomstige ingezetenen in Nederland een ‘participatieverklaring’. Iets wat op de stippellijntjes ondertekent dient te worden en waarmee men dan verklaart dat men graag de waarden van de Nederlandse samenleving gaat uitdragen. Enigszins lastig wordt dit wanneer men de Nederlandse Taal niet geheel machtig is…
Wat deze waarden zijn, vraag je je mogelijk in gemoede af” Ook daar heb ik een antwoord op gevonden! Naast vrijheid en gelijkwaardigheid is er sprake van solidariteit. Hetgeen dan weer tot uiting komt door het fenomeen van de participatiesamenleving. Het ieder voor zich en een mogelijke rol voor God dewelke juist in deze tijd weer heel loffelijk wordt toegezongen, spreekt haast spreekwoordelijk voor zich. Let wel haast, want een mate van hypocrisie is ook mij en de meeste medeburgers in dit land niet vreemd. Maar ook daar wens ik geen oordeel aan te hechten, laat staan een oordeel over te vellen. Neen, vandaag probeer ik me enkel bezig te houden met dat vermaledijde woord ‘het’. Waarover dan ook weer niet te twisten valt.
Ik doe het er vandaag maar mee, omdat ik weinig anders te berde weet te brengen. Hooguit dat het juist het weer is dat mij overviel met het woord ‘het’ en mij tot nu, nog steeds binnen heeft weten te houden. Maar ik toch maar de stoute schoenen aantrek. Ik mij op weg begeef naar de supermarkt om daar wat piepers te gaan scoren. Geen afkokers, geen kruimige, waarschijnlijk wat vastkokende Nicola’s die zich juist kenmerken door ‘het’. Hetgeen dan weer een totaal andere invalshoek, een totaal andere beleving tot gevolg kan gaan hebben. Doe het er vandaag maar mee! En voor straks: tot morregun!