Het zij zo!

Sommigen hebben ‘het’ vanaf hun geboorte meegekregen, anderen kregen ‘het’ vanuit huis mee. Weer anderen streven er hun hele leven naar, maar hebben ‘het’ net niet. Het heeft nu eenmaal niets te maken met het streven, het zoeken en verwerven, maar meer met de persoon die dit betreft. Charisma, daar draait het om. Levenswijsheid gekoppeld aan een bepaalde mate van ideologie, niet zozeer gebaseerd op onderbuikgevoelen, maar wanneer ooit Corry Vonk een leid zong met de tekst ‘ik vertolk de gevoelens van een volk’ trad zij even uit de schaduw van heer man, Wim Kan. Dat gevoel bekroop mij even vanmiddag tijdens de presentatie van de DichtersKringAlkmaar die ik dit keer mocht verzorgen. Want waar de een zich siert met een grote mate van bescheidenheid, gaat de ander er met een grote mate van vanzelfsprekendheid vandoor. Mogelijk vanuit een stuk zelf overtuiging, misschien ingegeven door een overwinning op zichzelf omdat het voordragen van eigen werk nu eenmaal verschillende drempels dient te overwinnen. Drempels die doen denken aan kritische noten die in het verleden werden gekraakt, dan wel suggesties die werden gedaan en die dat zelfvertrouwen eerder hebben aangetast dan dat zij voor een bepaalde zekerheid konden zorgdragen. Ik had een willekeurig lijstje opgesteld en vroeg de verschillende voordrachtkunstenaar hier woorden uit te kiezen die iets omtrent hun kijk op eigen zijn naar voren bracht. In mijn gedachten vond ik dit een goed idee, nu wankelt dit idee en met dat wankelen gaan eigenlijk de goede dingen verloren en komen de breekbare punten daarvoor in de plaats. Wat kan het dan mooi zijn wanneer je een geloof aanhangt, door simpelweg deze woorden te gebruiken ‘het zij zo…’