het twintigste

20091219-1261256935N1912victorie655

Mijn schaduwkant. Kent niet ieder van ons de ‘onzen geheimen”‘
De vraag waarop het spel ‘truth or dare’ geen antwoord weet.
De verklaringen. De excuses. De sorry’s. Gepast dan wel gemeend”
In een column stelt Ren” Diekstra onder de kop ‘Zeg niet wat u denkt’ het een en ander aan de kaak.
Feit is dat met iemand getrouwd zijn betekent: af en toe denken dat hij of zij een ‘asshole’ is, een
klootzak. Maar Diekstra wapent zich tegen mogelijke repercussies door dit citaat aan Neil Jacobson,
psycholoog aan de Universiteit van Washington toe te dichten.
Deze man doet onderzoek naar verborgen gedachten. Gedachten die we wel denken maar waarvan we
eigenlijk vinden dat ze niet door de beugel kunnen, laat staan door onze mond naar buiten.
Veel van ons gedachten’goed’ bestaat uit verboden gedachten.
Diekstra noemt er een aantal: uw partner op een diep vernederende, zwaar beledigende manier willen
uitschelden, in uw huwelijk eerst opzettelijk rotzooi schoppen en vervolgens eruit weglopen gewoon
omdat u wel eens wat anders wilt, uw kind(eren)(of kind eren”!) een paar ontzettende rotklappen
verkopen of dumpen, een ongeluk voor een collega regelen, uw chef in elkaar trimmen, hopen dat
iemand die door u benijd wordt vreselijk op zijn bek gaat, wensen dat uw ouder(s) spoedig iets
overkomt zodat de erfenis vrijkomt, een of andere vervelende medeweggebruiker de snelweg af
en de vernieling in rijden, een keiharde boer laten terwijl iedereen voor de maaltijd (bid)stilte in
acht zit te nemen, op bevrijdingsdag openlijk de Hitlergroet brengen, de partner van uw baas een
flinke beurt geven, bidden dat uw moeder eerder overlijdt dan uw vader omdat zij de
lastigste van de twee is…

De meeste mensen hebben bij tijd en wijle dit soort gedachten en nog wel ergere ook.

20091219-1261256805N1812sneeuw647

Uit een grote hoeveelheid psychologisch onderzoek valt af te leiden, dat als we in staat zouden zijn
een ‘thought-recorder’, een gedachtenrecorder, te bouwen en die op een willekeurig brein aan te sluiten,
we vroeger of later vrijwel iedere gedachte die maar denkbaar is zouden registreren.
Pornografische gedachten, gewelddadige gedachten, racistische gedachten, sommige met een uiterst
vreemde of bizarre inhoud, ze zouden allemaal op de gedachtentape worden aangetroffen.
‘Zeg wat je denkt’, een vraag die niet zelden wordt uitgesproken. Het geeft de ander een mogelijkheid
om een indruk omtrent het gedachtegoed van de ander ‘boven water’ te krijgen.
En de vraag is dan of je op de ‘geur’ van dit boven water halen zit te wachten. Het uitspreken van
‘verboden’ gedachten is meestal niet verstandig, tenzij in een veilige situatie, met iemand die dat
neutraal kan aanhoren. Want juist omdat we vaak bizarre, racistisch, wrede, beledigende of overspelige
gedachten denken, is de veel gebruikte aansporing ‘zeg nou gewoon wat je denkt’ zelf bizar.
Maar wat blijft er nog over als voor veel van onze gedachten geldt, dat we er beter aan doen ze niet te
onderdrukken en niet uit te spreken”
Het antwoord: niet al te veel aandacht aan schenken, gewoon laten gaan. Simpelweg is de conclusie
dat gedachten meestal vluchtig zijn, het ene oor in en het andere uit, en binnen ‘no time’ weer vergeten.
Schijnbaar zitten wij zo in elkaar. Vanhier:
VERDER GAAN

Haar wereld, ineengestort
waterlanders
die haar wang doet glimmen
kleine resten herinnering,
een puzzel onvoltooid
dient zij haar weg
te zoeken, nergens

het luisterend oor,
de pesterijtjes, hun
grootste goed
intimiteit,

zij huilt en op
de rand van haar bord

lacht hij haar toe
zijn grote, kleine
meid en knipoogt.

Nog te volgen”
Doe geen moeite! De douche inspireerde mij ook weer vandaag.
‘Een duister land, mijn schaduwkant.’

Maar ook vandaag heb ik de behoefte om te delen.
Omdat ik trouw aan mezelf beloofde.
Me als het ware met mijn schaduwkant verloofde.
En ik willens en wetens stukken van mezelf beroofde.
Al zal dit laatste niet zo zichtbaar zijn.

Een tijdje geleden alweer. Nog steeds, in grote mate, actueel. Omdat leven in omstandigheden vaak
teruggrijpt op een brok verleden. Het verleden waar niet altijd met een bepaalde vreugde op terug
gezien kan worden. Een verleden wat om verwerking vraagt. Schreeuwt desnoods. En waar de vraag
of het ooit anders kon, niet van toepassing kan zijn. Omdat verleden is zoals het zich voordeed.
Vandaar misschien op een haast angstvallige manier kan worden gekoesterd. Omdat de krenking zich
vandaag nog kan laten gelden. Om terug te slaan. Om je eigen perceptie te bestendigen.
Of om de waan in leven te houden. Keuze te over. De vraag hoe nu verder te gaan de manier om deze
uit de weg te gaan. Onbeantwoord te laten. Simpelweg door te blijven bestendigen…

20091219-1261256317N1912parkhof649