Het failliet van… poliocratie!

Ronduit er voor uitkomen, indien het Landsbelang dit vraagt, geeft geen pas. Beter is om met een uitgestreken gezicht de opmerking te plaatsen: ‘geen commentaar.’ En dan met een duivelgang en wapperende slippen het oog van de camera te laten voor wat dit is: een nakend oog. Het bezuinigingsspook waart rond: waar, in eerste instantie, volop werd gesteund wordt er momenteel volop gekreund. Nationale trots wordt opzij gedrukt en de verschillende mentaliteiten van het vooronderstelde Verenigd Europa doet de basis op zijn fundamenten schudden: Griekenland met zijn bijzonder erudiete bevolking laat de oude wijsheden volop teloor gaan. Althans, waar wordt verondersteld dat de goudjacht kan beginnen, de Olympische vlam symbool staat voor het ‘Alle Menschen werden Br”der’ staat datzelfde Griekenland aan de vooravond van een failliet.


iGer.nl
“We verdedigen onze waardigheid, we willen niet geofferd worden op het altaar van de financi”le markten”, zegt de vakbondsleider in Athene. Griekenland ging woensdag plat door een staking van de ambtenaren, die niet willen opdraaien voor de financi”le problemen van het land. De stromende regen weerhield leraren, treinmachinisten en luchtverkeersleiders, maar ook artsen en verplegend personeel er niet van de straat op te gaan. De socialistische premier George Papandreou riep vanuit Parijs de ambtenaren op ‘het goede voorbeeld te geven.’ Hij staat dan ook aan de vooravond van vergaande hervormingen en een bezuinigingsoperatie van bijna vijf miljard. Alleen voor dit jaar.
Niemand weet precies hoeveel Griekse ambtenaren er zijn, maar iedereen weet dat het er veel te veel zijn als gevolg van de gewoonte politieke trouw te belonen met een baantje bij de overheid. Volgens het regeringsplan zullen elke vijf vertrekkende ambtenaren worden vervangen door slechts één nieuwe, bonussen worden afgeschaft en de salarissen, die veertig procent hoger liggen dan in het bedrijfsleven, worden bevroren. Driekwart van de Grieken zijn het eens met de hervormingsmaatregelen, die ook voorzien in het oprekken van de pensioengerechtigde leeftijd en een veel strengere fiscus.
Zelfs de invloedrijke conservatieve krant Ekathimerini steunt Papandreou en roept hem op ‘zijn plannen in alle openheid uit te voeren en op een manier dat de lasten eerlijk worden verdeeld.’
De enige manier om mensen achter het plan te krijgen. Zo stelt de krant opmerkelijk, ‘is een onderzoek doen naar bedrijven die dankzij hun goede banden met de politiek de belasting hebben ontdoken.’ Griekenland heeft geen traditie van ‘polderen’ met akkoorden tussen regering, werkgevers en werknemers.


iGer.nl
Polderen. Het woord is weer gevallen. En dat polderen krijgt met ingang van vandaag een ietwat Grieks jasje: ‘Poliocratie.’ In de veronderstelling dat allen weten wat autocratie versus democratie inhoudt, is het juist bij een Poliocratie de verlammende omklemming die ervoor zorg draagt dat er feitelijk niets gebeurt. Of het gebeurt met de snelheid van de slak, die de Ark van Noach weet te bereiken. Poliocratie waarmee B.IV zich overeind weet te houden. De reacties die dit teweeg heeft gebracht. Althans, ik uitging van het gegeven dat het slechts een minder leuke bevinding was die ik gaarne deel met de ‘goegemeente!’ Gemeentes die aan een vergelijkbare vooravond staan: Alkmaar mag 20 miljoen Euro gaan bezuinigen. Mogelijk dat na 3 maart er veel meer partijen ontstaan die de Poliocratie een nieuwe inhoud weten te geven. Het pluche wat in de aankomende tijd steeds meer sleetse plekken zal laten zien. Niet alleen Albert H. zal alles in het werk stellen om de kleintjes te behoeden buiten de boot te vallen: er gaan stemmen op om de voetbalplaatjes reeds bij een besteding van vijf euro aan de trouwe klant te overhandigen. Om de euro niet alleen op de markt een daalder te laten zijn. En de invoering van het traditionele Nederlandse kwartje! En het waarom” Heel simpel!
Om de toekomstige jeugd te behoeden. Voor hoogmoed!
Want als je eenmaal als een dubbeltje geboren bent, is en blijft het onmogelijk om een kwartje te worden. Je wordt het domweg niet!

STAATSBESTEL

De roep

om

Meer

wordt

hoorbaar;

de roep

om

Meesters

buiten

kijf!

Poliocratie! Een woord van Roel. Een woord ook wat ik gaarne wil verspreiden. Want het is kinderlijk eenvoudig om in een verlammende omklemming niemand als winnaar uit te roepen.
Maar dat zal zich in Vancouver niet voordoen: het goud, zilver en brons is niet alleen al gedolven, het heeft ook zijn beslag gekregen:

BEZIGHEID

Het maakt niet

uit

hoe je het

aankleedt,

je kleedt het

altijd

uit.

Recessie:
altijd goed om een droge boterham te genieten met de spelen van een ander! Of beter gezegd: een boterham met tevredenheid!


iGer.nl

Balk IV: het andere failliet.