heppiedeezeen

Heppiedeezeen.
De magie van de werkelijkheid. Of de wonderbaarlijke wereld van de realiteit. Een worstel partij die een belangrijk deel van de nacht door mijn hoofd bleef spoken. Want waar ik de realiteit in plaatjes wist te vangen is het slechts een tekst die het onderhavige van enige uitleg kan voorzien. Doe eens wat anders is het credo voor de aankomende dagen. En wanneer ik dit dan doe, rijst de vraag wat ik daar dan weer mee beoog. Een vorm van bezigheidstherapie onder de noemer dat ‘Arbeid Adelt”! Of meer om een seculiere toon te kunnen zetten” Nu valt dat over het geheel genomen ook nog wel mee, in tegenstelling tot het algemene credo wat mij meer past, maar geeft het gelijktijdig geen pas om een gelijkwaardige pas aan het geheel toe te gaan voegen. Waardoor er bijkans sprake kan zijn van enige onpasselijkheid, hetgeen dan weer afbreuk kan doen aan het totaal der dingen. Om vervolgens achtereenvolgens het mogelijke verband totaal uit elkaar te gaan rukken. Het figuratieve deel te laten voor wat dit is en het abstracte de hemel in te gaan prijzen. Waardoor de verschillende componenten als het ware boven zichzelf uit zullen gaan rijzen en ik niet veel meer te doen heb dan deze feiten te constateren en mogelijk in een ander kader te gaan rubriceren. Noem dit absoluut geen verwarring; hooguit valt te denken aan pillen die wat anders uitpakken dan strikt de bedoeling is. Hallucinogene werkingen kunnen nu eenmaal op voorhand niet worden uitgesloten…


IMG_1371 (1)


IMG_1372 (1)


IMG_1373 (1)


IMG_1374 (1)
Hetgeen de inleiding is van een betoog dat de aankomende dagen wat mij betreft een rol gaat spelen. Tenslotte is chaos ook een openbaring wanneer de tekstschrijver het een aantal dagen af laat weten. De aflaat als zodanig een rol zou kunnen gaan spelen, gelijk een ontwijding vraagt om een nieuwe inwijding. Hetgeen de bisschop waarschijnlijk voortvarend ter hand zou kunnen nemen. Neen. hetgeen vandaag op het programma staat, zijn beelden uit het Stedelijk. Beelden die, gelijk de eerder naar boren gebrachte tekst, vanuit verschillende gezichtspunten bestudeerd zouden kunnen worden. Het slaat weer eens als een tang op een verondersteld varken, hetgeen de noemer van Pink Floyd naar voren laat komen: Pig in the Sky. Ik doe het er vandaag heel vrolijk mee. Gelijk ik nu alvast wil waarschuwen voor de dagen die komen gaan. Het doet, wat mij betreft, enigszins recht aan de wijze waarop ik vannacht aan het woelen ben geweest….