Hemelpoort

De aanhouder wint. De volhouder waarschijnlijk ook. En wie goed doet, zal ooit beloond gaan worden. Ergens ver weg aan de hemelpoort waarschijnlijk. Waar Harry de anderen welkom heet. Had die niet iets met de hemel” Nu Johan daar verschenen is, wij een dag in Amsterdam vertoefden en niet eerder van zijn verscheiden op de hoogte werden gebracht nadat onze wegen zich splitsten, er wederom het een en ander te herdenken valt en straks, in de veertiende minuut van een wedstrijd een moment wordt stil gestaan bij nummer 14, moet het mij van het hart dat de beelden die ik vandaag aan mijn berichten ga hangen genomen zijn in Amsterdam. Op zich niet uitzonderlijk, Amsterdam Oud-West doet geregeld denken aan Oost Berlijnse woningbouw, satelliet antennes die iets aangeven van de bevolkingsgroep die hier woonachtig is en nadat de Vrederust van PC als een rust over het geheel is neergedaald, de Westergasfabriek zich mocht verheugen op ons bezoek, wij heen en weer voeren met de IJpont en daardoor in Amsterdam Noord verzeilden, een drankje dronken op de Nieuwmarkt waarbij de Ouwe Klare in het keelgat van Jan zich een weg naar zijn maag zocht, het geheel werd afgesloten bij de Chinees die zich tussen de Nieuwe Dijk en het Damrak bevindt, het zachtjes begon te miezeren alsof de tranen uit de hemel zich over Johan probeerden te ontfermen, de politie met semi-automatische wapens aangeven alert te zijn op mogelijke calamiteiten, kan het haast niet anders dan dat een tocht door Mokum uiteindelijk voor de volhardende aanhouders tot een goed einde werd volbracht. Zo, dat is een volzin! En of die volzin vandaag volstaat, ook dat durf ik enigszins te betwijfelen. Want het boek van Sabine hebben wij in huis, de bestelde exemplaren werden gisteren bij diverse adressen afgeleverd hetgeen resulteerde in een rondreis door Noord-Holland en ik, in al mij onschuld, in een verlaten donker huis binnentrad. Ach die donkerte had ook wel weer wat, zeker wanneer het licht de schaduwen in een ander licht zet. Dus doe ik het vandaag met een tweetal foto’s die iets weergeven van dat hemelpoortgevoel. In Amsterdam. Bij het busstation van het Centraal Station. Waar de hemel ons wacht en het slechts een enkel rood geval is dat wat kleur aan de somberte weet toe te voegen…


IMG_1442


IMG_1443