Heldair draait door.


IMG_9167


IMG_9204
Heldair draait door. Dat doet niets ter zake, maar voor vandaag zul je het daarmee dienen te doen. Want waar het Heldair zich met het luchtruim bezighoudt, houdt dat ander zich bezig met de geest. Geenszins een heilige geest, hoewel de geesten daar rijkelijk voorhanden zijn. Ik heb het over Willibrord dat, ondanks de plensbuien en natte voeten gras er alles aan doet om door te draaien. De Willies gaan over de enkele toonbank, een paraplu doet in de gegeven omstandigheden wonderen, en waar je soppend van de ene tent naar de andere tent geraakt, kan het haast niet missen dat… je mijn optreden hebt gemist. Gelukkig kwam ik Wilma Walet en Emmy de Boer nog tegen die mijn woorden tot zich genomen hebben. Dat dit de psychiatrie betreft, is zo klaar als een klontje, dat dit in de verhalenkamer geschiedde en dat de programmering mij naar een nog later tijdstip bracht, ach wat maakt het uit. De dichterskring was vertegenwoordigt, het ontvangstcomite niet helemaal op mijn komst voorbereid in tegenstelling tot de familie die ik trof in Den Helder. En waar de ouders van het verzamelde kroost schitterden door hun afwezigheid, onderweg als zij zijn naar Spanje, was het een genoegen om mijn neven en aanhang in de vorm van jonge spruiten daar alsnog te hand te kunnen schudden. En dan de luchtacrobatiek die zich voordeed in het hemelse gewelf wat zich tekende door de wolken en buien die zich voornamelijk elders uitleefden. Vliegveld De Kooi met een air-show vanwege het 100 jarig bestaan van de Marine Lucht Vaart. Dit keer voor volk en vaderland, hetgeen een knipoog betekent naar het roemrijke verleden dat dit jubileum vertolkte. Dat ik met de auto in de prut belandde, dat het nog een geluk is dat ik deze uit de modder wist los te weken, dat het openbaar vervoer het niet liet afweten, dat wil zeggen ze reden af en aan, dat de publieke belangstelling er niet om loog en dat ik ruim op tijd was voor mijn optreden in Willibrord, terwijl de regen bleef kletteren, dat alles neemt niet weg dat ook deze dag weer een bijzonder staartje kende. Er was niets te drinken, laat staan te eten tenzij je over willies beschikte, en die waren helaas niet in mijn bezit.


IMG_9173


IMG_9180


IMG_9186


IMG_9197


IMG_9201


IMG_9203