Heet kan altijd anders!

Het kan altijd anders! De vraag of de dingen dan beter kunnen worden laat ik graag in het ongewisse. Niet altijd is het een idee om dingen te veranderen onder de noemer dat juist die verandering velerlei processen op gang zou kunnen gaan brengen. Zelfs deze afgelopen zin kenmerkt zich door het herhaalde ongewisse dat zich voordoet. Natuurlijk is het vaak een kwestie van een keuze te maken in tegenstelling tot het beloop dat zich eenvoudigweg zou kunnen voordoen. Een afwachtende houding wordt nu eenmaal niet altijd op prijs gesteld. En een eenvoudig schouderophalen, staat menig ander in de weg. Neem nu het afgelopen weekend. Kenmerkend over het geheel genomen was een mate van we zien wel wat zich onderweg aan ons zou voordoen, naast het simpelweg een fietstocht maken naar de binnenlanden van Alkmaar om getuigen te kunnen zijn van een optreden dat de noemer jazz niet geheel dekte. Althans, voor wat mijn bekendheid met jazz betreft. Dat neemt niet weg dat uitvoerende artiesten wel degelijk bezig waren met hun interpretaties van de jazz in zijn algemeenheid. En daar heb ik dan weer weinig aan toe te voegen. Vandaar dat het ook altijd anders kan. Geen boodschap dit keer of er moet sprake zijn van een kritische boodschap mijnerzijds. En ook dat is dan weer rekbaar, gelijk zovele van mijn uitspraken zich kenmerken door een grote mate van elasticiteit. De rekbaarheid als het ware ten top!
Mijn beschouwingen in het algemeen komen veelal op hetzelfde neer: banaliteiten. Geenszins verheffende zaken die ik aan de orde stel. Hooguit een expose omtrent de genoegens die mij ten deel vallen. Naast de woorden kunnen het hooguit de beelden zijn die nog enigszins kleur aan het geheel weten te geven. Het heeft veel weg van iemand die probeert de smaak van water te doorgronden. En met juist die pogingen regelmatig allerlei planken mis weet te slaan. Verheffend dus alleszins niet. En toch weet ik mij dagelijks met dit fenomeen te bemoeien. Me er niet alleen mee bezig te houden, maar ook regelmatig de vraag stel waar het vandaag nu weer eens over zou kunnen gaan. En als dan, uiteindelijk, de conclusie nergens over is, wie ben ik dan dat ik daar die ander mee vermoei”! Vandaar ook vandaag: het kan altijd anders, al zou ik dit keer niet weten hoe!