heer-lijk wonder-BAARLE-ijk…

heer-lijk wonder-BAARLE-ijk. Dat slaat weer eens als een tang op een modderschuit. Of iets met een varken en een vlag. Maar ook dat doet er feitelijk niet toe. Tenslotte heb ik het genoegen gehad om weer eens elders onder te gaan duiken. En ik wil er vanaf zijn, maar het ene moment is het een Hertog om op een ander moment in Nassau te bivakkeren. En wanneer Bruno mij attendeert op een Kievit kijk ik om me heen om zo’n exemplaar te gaan aanschouwen, maar doelt hij simpelweg op het park waar het boshuisje zich bevindt. Dat neemt niet weg het gegeven iets later gelukkig de weg weer te hebben teruggevonden en naast het water van de afgelopen tijd dat ervoor zorg draagt dat er enigszins sprake is van wat overlast. Maar dit terzijde en de wetenschap dat plassen nu eenmaal bij het Nederlands/Brabantse land behoren, doet geen afbreuk aan de wandeling die wij voor ogen hebben en achteraf hadden. Want waar wij veelal belangstelling tonen voor de kunst, is een bezoek aan een museum dit keer wat minimaal. In tegenstelling tot het maximale dat wij uit de avonden weten te halen, na een meer dan voortreffelijke boerenkool met worst stamppot genoten te hebben, vergezeld van een Carolus en in de avonduren overspoeld met een Leffe tripel. Het zijn dan ook de aardse geneugten waar wij optimaal gebruik van weten te maken…. Leven en dood, de verantwoordelijkheid ten aanzien van het nageslacht, wat familie-aangelegenheden en alles wat dies meer zij passeren de revue en de uiteindelijke conclusie zou kunnen luiden dat dit mannenpraat is. Fysieke en psychische ingredienten zorgen voor wat diepgaand vermaak en de humor die zich voordoet, kent gelukkig een wat zwartgallig randje. Maar ook dat randje wordt door het knapperende haardvuur alras door de schoorsteen weggewuifd. Hoe simpel wil je het nu uiteindelijk hebben en ware het niet dat die begrafenisondernemer zijn camper van de naam uitzonderlijk heeft weten te voorzien, zo zijn wij op de tweede dag met een tweetal woorden in staat geweest om de beleving als zodanig in een woord te vatten!


IMG_9442


IMG_9443